Predlog Zakona o centralnoj evidenciji vlasnika

Vlada Republike Srbije podnela je dana 25. aprila 2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Ovim Zakonom se predviđa formiranje Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (u

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Vlada Republike Srbije podnela je dana 30.03.2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju. Ključne predložene izmene i dopune su: Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi,

Predlozi dopuna Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji

Vlada Republike Srbije je podnela dana 27. marta 2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predloge Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu i Zakona o dopunama Zakona o reviziji. Prema predloženim dopunama zakona, osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja

Javni pozivi za programe podrške tehnološkim inovacijama

Fond za inovacionu delatnost objavio je javne pozive za programe podrške tehnološkim inovacijama: Program sufinansiranja inovacija Program ranog razvoja Program sufinansiranja inovacija za cilj ima podsticanje komercijalnih istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija. Mogu se prijaviti privatna mikro,

Pravilnik o kamatnim stopama “van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke“ za 2018. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 18/18). Novi pravilnik će se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na dobit u 2018.

Vesti iz ekonomije

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade. Fizička lica koja su u 2017. godini ostvarila dohodak