Vesti iz ekonomije

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade. Fizička lica koja su u 2017. godini ostvarila dohodak

Vesti iz ekonomije

Uvođenje Centralnog registra faktura od 01.03.2018. godine

Prema članu 2, tačka 9 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (u nastavku: Zakon), Centralni registar faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi

Vesti iz ekonomije

GDPR- predložene izmene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

I GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti) u svetlu predloga izmene Zakona o zaštiti podataka Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti predstavlja novi balans koji treba da dobije svoj regulatorni smisao,

Vesti iz ekonomije

Objavljeni novi iznosi osnovica za obračun doprinosa

Dana 06.01.2018. godine, objavljeni su iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: Najniža mesečna osnovica doprinosa: 23.053 RSD Najviša mesečna osnovica doprinosa: 329.330 RSD Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu: 3.951.855 RSD Navedene osnovice će biti u

Vesti iz ekonomije

Javni poziv za subvencije u sektoru prerađivačke industrije

Razvojna Agencija Srbije (RAS) je objavila Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije kojim se pozivaju mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije (oblasti: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja, kao i industrija gume

Vesti iz ekonomije

Predlozi Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama poreskih zakona

Vlada Republike Srbije je Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje podnela predloge zakona o izmenama i dopunama sledećih zakona: Zakona o porezu na dobit pravnih lica Zakona o porezu na dohodak građana Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Zakona

Vesti iz ekonomije

Potvrde o rezidentnosti kompanija “Google“ i “Facebook“

U Republici Irskoj u 2017. godini otpočeo je proces izdavanja potvrda o rezidentnosti u PDF formatu. Ovaj način izdavanja potvrda o rezidentnosti je naročito značajan za kompanije koje se bave digitalnim poslovanjem, a njihova evropska sedišta se nalaze u pomenutoj