Postupanje Poreske uprave u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenim

Imajući u vidu Mišljenje Ministarstva Finansija u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenima, u Sektoru za kontrolu Poreske uprave u toku je izrada “Uputstva za kontrolu uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”. Između ostalog,

MIŠLJENJE MINISTARSTVA U VEZI SA OBAVEZOM KONSOLIDACIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Ministarstvo Finansija izdalo je novo mišljenje u vezi sa obavezom konsolidacije finansijskih izveštaja. U predmetnom zahtevu obveznika zakona o računovodstvu koji dostavljen Ministarstvu, između ostalog, navedeno je sledeće: Vrednost imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući

IZVEŠTAJ O RADU INSPEKTORA PORESKE KONTROLE ZA 2018.GODINU

Inspektori poreske kontrole su u periodu 01.01.- 31.12.2018. godine izvršili 13.281 kontrolu. U 5.064 kontrola su utvrđene nepravilnosti (38,13%). U toku 2018. godine, u postupku poreskih kontrola obračunati su novootkriveni javni prihodi u ukupnom iznosu od 26.2 milijarde dinara, što

NOVI ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Novi Zakon o zapošljavanju stranaca nalazi se u skupštinskoj proceduri na predlog Vlade RS. Predloženim zakonskim izmenama propisuje se da Nacionalna služba za zapošljavanje, po službenoj dužnosti, pribavlja saglasnost i mišljenje nadležnih ministarstava. Objedinjavanjem postupka pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za

PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2019. GODINU

Izvor : sajt Poreske Uprave www.poreskauprava.gov.rs Godišnji plan poreske kontrole za 2019. godinu sastoji se iz sledećih delova: Način planiranja kontrola i raspoloživi ljudski resursi, Plan poreske kontrole za 2019. godinu, sačinjen na bazi analize rizika, Plan kontrola koji se

Kamatne stope “van dohvata ruke“ za 2019. godinu

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke“ za 2019. godinu (u nastavku: Pravilnik), koji je objavljen u broju 13/2019 “Službenog glasnika RS“. U nastavku su

Uredba o podsticajima za investicije u proizvodnju prehrambenih proizvoda

U broju 1/2019 Službenog glasnika Republike Srbije objavljena je Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (u nastavku: Uredba). Uredba predviđa dodelu podsticaja za domaća i inostrana privredna društva koja planiraju ulaganja u proizvodnju

Nova uredba za dodelu podsticaja za direktne investicije

U broju 1/2019 Službenog glasnika Republike Srbije objavljena je Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja (u nastavku: Uredba). Uredba je stupila na snagu u januaru ove godine, čime je Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni