Nacrt Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija objavilo je nacrt Zakona o porezu na dohodak građana. Ispod navodimo najznačajnije izmene. Poreski tretman teambuilding-a i rekreacije zaposlenih Predviđeno je da se ne plaća porez na zarade na sledeće izdatke poslodavca: izdatke za izgradnju i/ili nabavku opreme

Nacrt Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ispod navodimo najznačajnije izmene. Doprinosi za osnivače privrednih društava Nacrtom zakona je predviđeno da će obveznici obračuna i plaćanja doprinosa biti

NACRT ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Novim nacrtom Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene obračuna poreza na dobit. Većina mera se odnosi na poreske olakšice kompanijama koje imaju intelektualnu svojinu registrovanu u Srbiji, kao i kompanijama koje se u Srbiji

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Vlada Republike Srbije je dana 24.09.2018. godine usvojila Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, a pre svega uredbom GDPR  (General Data Protection  Regulation – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti), koja je

Šta je rizik profesionalne odgovornosti?

Stručna lica koja pružaju ekspertske usluge svojim klijentima su primarno izložena riziku profesionalne odgovornosti. Među pomenute ekperte spadaju lekari, advokati, konsultanti, revizori, računovođe, procenitelji, arhitekte, agenti i brokeri, marketing stručnjaci itd. Rizik profesionalne odgovornosti je rizik da usluga neće biti

Kako upravljati sajber rizikom?

Sajber rizik predstavlja rizik “curenja“ ili trajnog gubitka poverljivih informacija usled hakerskog napada. Rizik snose sve kompanije koje čuvaju značajnu količinu podataka na hardveru ili cloud-u. Prema istraživanjima, najviši nivo sajber rizika postoji kod banaka, računovodstvenih agencija, zdravstvenih ustanova i

Javni poziv za subvencije po radnom mestu

Razvojna agencija Srbije (RAS) je objavila javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS“, br. 37/2018). Investitori zainteresovani

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 08.06.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije izglasala je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u nastavku: Zakon). Zakon stupa na snagu 01.10.2018 godine, sa sledećim izuzecima: Članovi 27, 79, 80, 119, 120 i 159 se primenjuju  od