Poreski zakoni

Ministarstvo finansija je objavilo Predloge sledećih zakona:

  • Zakon o porezu na dohodak građana
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o porezima na imovinu
  • Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  • Objedinjeni pravilnik o porezu na dodatu vrednost
  • Globalni minimalni porez i oporezivanje digitalne ekonomije
  • Poglavlje 16 EU

Preuzmite poreske vesti ovde

Predlog novih poreskih zakona za 2022. godinu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *