Potrebna vam je podrška posvećenog poreskog savetnika u kontinuitetu?

Naš tim Vam stoji na raspolaganju u vašim svakodnevnim poreskim zadacima i transakcijama.

Obim našeg angažovanja definiše u dogovoru sa klijentom, a obično podrazumeva angažman našeg tima u određenom fondu časova na mesečom nivou. Na svaki upit klijenta u vezi poreskih pitanja koja se javljaju u njegovim transakcijama, naš tim pruža svoje stručno mišljenje, rasuđivanje ili preporuku iz svih oblasti poreskog zakonodavstva. U pružanju poreskih usluga, WTS poreski stručnjaci koristi unapređen sistem standarda kvaliteta usluga koji podrazumeva:

  • Metodologiju rada za svaku vrstu analize, uključujući i sistem internih kontrola
  • Korišćenje baze svih propisa i stručnih mišljenja
  • Analizu poreske i sudske prakse u vezi sa konkretnim pitanjima
  • Saradnju sa stručnjacima iz Ministarstva finansija za sve oblike oporezivanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.