Potrebna vam je podrška posvećenog poreskog savetnika u kontinuitetu?

Naš tim Vam stoji na raspolaganju u vašm svakodnevnim poreskim zadacima i transakcijama.

Obim našeg angažovanja definiše u dogovoru sa klijentom, a obično podrazumeva angažman našeg tima u određenom fondu časova na mesečom nivou. Na svaki upit klijenta u vezi poreskih pitanja koja se javljaju u njegovim transakcijama, naš tim pruža svoje stručno mišljenje, rasuđivanje ili preporuku iz svih oblasti poreskog zakonodavstva, pozivajući se kako na relevantne zakone tako i na poresku i sudsku praksu.