Odabrali smo tim profesionalaca koji imaju značajno iskustvo u multinacionalnim kompanijama, u reviziji i konsaltingu, stručnjake sa pozicija top menadžmenta  u njihovim prethodnim angažovanjima.

Uvereni smo da naš tim razume potrebe i  poslovne proces klijenata i da poseduje odgovarajuće veštine da ispuni njihova očekivanja.

Radno angažovanje:  Bojan Radojičić je rukovodeći partner i direktor u WTS Porezi i Finansije d.o.o. Kao direktor kompanije odgovoran je za obezbeđenje usluga najvišeg kvaliteta koje kreiraju dodatnu vrednost za klijente. Koristeći svoje dugogodišnje iskustvo rada kao revizor, šef računovodstva i finansijski direktor u renomiranim kompanijama, Bojan Radojičić je 2009. godine kreirao kompaniju koja je danas u mogućnosti da pruži celokupan spektar finansijskih usluga (od poreskog, investicionog i finansijskog savetovanja do računovodstvenih usluga). Zadužen je za rukovođenje najkompleksnijim projektima iz oblasti poreskog i finansijskog konsaltinga, kao i za kooperaciju sa ostalim WTS firmama širom sveta. Zajedno sa ostalim članovima tima kojim rukovodi, Bojan Radojičić je zaslužan za poverenje velikih sistema, koji su odabrali WTS za svog savetnika. Bojan Radojičić iza sebe ima više od 200 projekata u oblasti finansijskog konsaltinga, poreskih i due diligence analiza, transfernih cena.

Obrazovanje i edukacija:  Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija- smer: Marketing. Profesionalno usavršavanje pre svega stiče kroz učešće u međunarodnim poreskim i finansijskim konferencijama u vodećim svetskim zemljama.

Ključni projekti: LEONI, Opportunity Banka, HALKBANK, Adecco, First Data,  Magna Seating,  FK Crvena Zvezda, Siemens AG, Airbus, Telekom Srbija, Air Serbia, JP PTT Srbija, Heineken, Le Belier livnica Kikinda, Profine GmbH, Pepsi Co, Luvata, Trizma, Hardex, Zlatiborac, PMC Automotive i drugi.

Prethodna angažovanja: Revizor u BDO, CFO u Azelis Serbia. Više od 11 godina rada u oblastima poreza i računovodstva.

Članstva: Srpska Asocijacija Menadžera (SAM),  član UO Tursko-Srpskog Privrednog Udruženja.
Radno angažovanje: Željko Turudić je menadžer u sektoru poreskog savetovanja i računovodstva. Njegov fokus rada je na Porezu na dodatu vrednost, Porezu na dohodak građana, Porezu na dobit, Međunarodnim računovodstvenim standardima. Zadužen je superviziju i sprovođenje najsloženijih projekata u oblasti poreza i računovodstva, kao i za rukovođenje poreskim postupcima koji se vode kod nadležnih organa. Iza sebe ima značajne projekte iz oblasti sprovođenja MSFI zahteva, uspostavljanja sistema pogonskog računovodstva, analize i rešavanja raznih poreskih situacija i pitanja, poreske optimizacije. Odgovoran je za edukaciju i stručno usavršavanje zaposlenih.

Obrazovanje i edukacija: Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija- smer: Računovodstvo, revizija i poslovne finansije. Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i finansijskim konferencijama u vodećim svetskim zemljama.

Ključni projekti: HALKBANK, Članice MK Grupe: Energogreen, Energobalkan, Vetropark Kula, Coface, Laguna, Delfi bookstores, Alti & Win Win Shop, AMETEK, Grammer, New Yorker, LC Waikiki, Vitafoam RS, Ferring Pharmaceuticals, Mott MacDonalds, Paneleven Group, Carmeuse, ENMON i drugi.

Prethodna angažovanja: Finansijski direktor u ’’Park Prirode’’. Više od 8 godina iskustva u oblasti računovodstva i poreza.

Članstva: Bio je stipendista renomiranog Srpskog poslovnog kluba "Privrednik" iz Beograda. Od 2017.godine član je Srpskog Fiskalnog Društva (SFD).
Radno angažovanje: Sanja Galavić je senior konsultant u sektoru za Poresko savetovanje i računovodstvene usluge. Njen fokus je na primeni računovodstvenih i poreskih propisa sa akcentom na zahteve Međunarodnih računovodstvenih standarda, obračun zarada i savetovanje iz oblasti poreza na dohodak građana uključujući i administriranje ekspata. Zadužena je za kontrolu sastavljanja i podnošenja završnih računa i poreskih prijava, kao i za podršku klijentima za sva tekuća pitanja iz oblasti primene svih poreskih i računovodstvenih propisa. Sanja Galavić iza sebe ima značajno iskustvo u procesima poreskih kontrola kao i u ostalim postupcima kod nadležnih organa.

Obrazovanje i edukacija: Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija- smer: Računovodstvo, revizija i poslovne finansije

Ključni projekti: Prodyna, DB Schenker, Adecco Outsourcing, Minds People, Soylemez Rubber & Plastic, Quantox Technology, Laboratory Dr. Pavlovic, FESTO GmbH, Martini Gradnja, Ametek (Dunkermotoren), Salinen, Commodore Pictures, Cosmic Development, Prista Oil i drugi.

Prethodna angažovanja: Šef računovodstva u ’’Stambena Zadruga Prostor’’. Više od pet godina iskustva u oblasti poreza i računovodstva.
Radno angažovanje: Srećko Ćosović je senior konsultant u WTS Porezi i Finansije d.o.o. Zadužen je za izradu izveštaja o transfernim cenama, pripremu biznis planova, procene vrednosti kompanija, savetovanje u oblasti dobijanja državnih subvencija i povoljnih izvora finansiranja od strane državnih institucija. Takođe, angažovan je u savetovanju u oblastima poreza na dobit i međunarodnog oporezivanja. Autor je više stručnih članaka na renomiranim internet portalima na temu međunarodnog oporezivanja, sa posebnim osvrtom na BEPS regulativu.

Obrazovanje i edukacija Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija- smer: Strategijski finansijski menadžment.

Ključni projekti: LC Waikiki, New Yorker, Etem, Sidebalk Steel, Coface, Dorma Doors, Alti – Win Win, FK Crvena Zvezda, LEONI Wiring Systems, LEONI Wire & Cable Solutions, Agrohim & Kemoimpex, Sveti Nikola, Martini Gradnja, Luvata, Azelis, Soylemez, Zlatiborac, HALKBANK, Opportunity Banka

Prethodna angažovanja: Konsultant/praktikant u Ekonomskom institutu
Radno angažovanje: Ana Avramović Sinđelić je senior accountant u WTS Porezi i Finansije d.o.o. Zadužena je za pružanje računovodstvenih usluga za različite klijente, usluge obračuna zarada, izrade završnih računa, sastavljanja svih vrsta poreskih prijava, pripreme benčmarking analiza, dnevnu podršku klijentima u tekućim poreskim pitanjima. Ana Avramović Sinđelić iza sebe ima značajno iskustvo u procesima poreskih kontrola kao i u ostalim postupcima kod nadležnih organa.

Obrazovanje i edukacija: Diplomirani ekonomista, smer: Računovodstvo

Ključni projekti: LC Waikiki, Hardex, Roberts Publishing, BEHA, Dorma Doors, Stainemann, Aqualia, NTH Media, Carmeuse i drugi.

Prethodna angažovanja: Računovođa u Termovent d.o.o. Više od 6 godina iskustva u oblasti računovodstva i poreza.

WTS Global Experts

Pogledajte spisak svih naših eksperata