Potrebno je da sastavite završni račun ili periodični finansijski izveštaj?

U okviru naših usluga nudimo izradu i podršku u vezi izrade završnog računa koji uključuje pun set finansijskih izveštaja u skladu sa relevantnim okvirom za sastavljanje finansijskih izveštaja:

  • Bilans stanja - u skladu sa MSFI, Zakonom o računovodsvu i grupnim politikama izveštavanja
  • Bilans uspeha - u skladu sa MSFI, Zakonom o računovodsvu i grupnim politikama izveštavanja
  • Izveštaj o novčanim tokovima
  • Izveštaj o promenama na kapitalu
  • Napomene uz finansujske izveštaje u skladu sa MSFR
  • Godišni izveštaj o poslovanju
  • Specijalno definisane vrste funkcionalnih izveštaja za menadžment

Takođe, naš tim Vam stoji na raspolaganju za podršku i izradu periodičnih izveštaja za potrebe grupe ili menadžmenta (reporting), kao što su funkcionalni bilans uspeha, bilans stanja, cash flow report, izveštaji o profitabilnosti, izveštavanje o ključnim performansama uspeha (KPI) i slično.