Interesovanje za porez na dodatu vrednost je u konstantnom usponu, imajući u vidu suprostavljene interese multinacionalnih kompanija koje optimizacijom PDV-a žele da upravljaju svojim novčanim tokovima i vlada nacionalnih država kojima je porez na dodatu vrednost značajan izvor prihoda.

Na primer, oko 50% poreskih prihoda Vlada Republike Srbije ostvaruje naplatom poreza na dodatu vrednost.

Prema našem mišljenju, najbolji mogući savet u vezi sa porezom na dodatu vrednost je dat ukoliko za rezultat ima formiranje strukture transakcija koja se lako uklapa u okruženje kompanije- kako nacionalno, tako i međunarodno. Konsultantske usluge u oblasti PDV -a da dodaju vrednost kompaniji u čitavom lancu snabdevanja. Ovo je naš cilj i naša strategija.

WTS Usluge iz oblasti PDV -a i carina

U mogućnosti smo da ponudimo sledeće usluge:

  • Izrada stručnih mišljenja u vezi za porezom na dodatu vrednost za sve vrste transakcija
  • Izrada internih procedura i uspostaljanje sistema internih kontrola za proveru PDV obračuna
  • Poresko savetovanje u vezi sastavljanja PDV prijave, izrade izmenjene prijave
  • Poreski pregled mesečnih PDV prijava i prateće dokumentacije
  • Optimizacija lanca snadbevanja sa aspekta indirektnih poreza
  • Refakcija poreza na dodatu vrednost
  • PDV registracija stranih obveznika u Srbiji
  • Savetovanje u vezi inostranih usluga i internog obračuna
  • Podrška i poresko savetovanje u komunikaciji sa poreskim organima u postupcima poreske kontrole
  • Savetovanje u vezi sa carinama i carinskim propisima

Pogledajte poseban članak o poreskim nedoumicama poreskih obveznika iz oblasti PDV -a

WTS tim sarađuje sa stručnjacima iz Ministarstva Finansija, koji nam dodatno mogu pomoći u razumevanju vaših upita i dilema iz oblasti poreza na dodatu vrednost.