U vremenu globalizacije, značaj međunarodnog transfera i raspoređivanja zaposlenih u druge zemlje postaje sve veći. Kompanije su suočene sa sve težim preprekama kada je reč o upravljanju kompanijama izvan matičnih zemalja u vezi sa oporezivanjem, socijalnim osiguranjem, pravnim pitanjima i pitanjima imigracije.

Pravni propisi iz ovih oblasti ne podležu samo stalnim promenama, već postaju i složeniji za upravljanje kada se istovremeno primenjuju u različitim jurisdikcijama. Ispravljanje pogrešnih odluka može biti i teško i skupo.

Naše usluge obuhvataju planiranje, strukturiranje i sprovođenje svih međunarodnih  zapošljavanja. Mi pomažemo našim klijentima da identifikuju rizike u ranoj fazi i da optimiziuju plaćanje poreza i doprinosa svodeći administrativne troškove na minimum.

Nudimo sveobuhvatnu podršku (kako kompaniji, tako i zaposlenima i pojedincima koji rade u inostranstvu) uključujući:

  • Konsultantske usluge za kompanije / poslodavce uključujući međunarodni platni spisak
  • Poreske usluge za zaposlene (npr. Expatriates)
  • Usluge iz oblasti socijalnog osiguranja
  • Usluge iz oblasti Zakona o radu
  • Migracijske usluge

WTS ima mogućnost pružanja celokupnog portfolija poreskih i pravnih usluga iz sopstvenih kapaciteta.

Naši poreski profesionalci imaju dugogodišnje iskustvo u međunarodnim konsultantskim i / ili advokatskim kancelarijama na poslovima u vezi sa migracijama zaposlenih. Sa svojim predstavništvom u preko 100 zemalja, naš tim nudi lokalnu ekspertizu na globalnom nivou.