1. Da li imate dovoljno vremena da se bavite razvojem poslovanja Vaše kompanije?
 2. Da li imate osećaj da držite kontrolu nad svojim biznisom: da znate koji zaposleni se bavi kojim klijentom, da se usluge pružaju efikasno i da su klijenti zadovoljni Vašim uslugama?
 3. Da li ste zadovoljni trenutnom profitabilnošću?

S obzirom da i mi dolazimo iz uslužnog sektora (finansijski i poreski konsalting), svakodnevno se suočavamo sa istim problemima kao i Vi. Takođe, veliki broj naših klijenata dolazi iz uslužnog sektora i rešavajući njihova finansijska i poreska pitanja, stekli smo značajno znanje o poslovanju uslužnih kompanija iz različitih oblasti. Kako bismo rešili naše probleme i probleme naših klijenata iz uslužnog sektora, razvili smo TimeAnalytics softver. Naše rešenje omogućava Vašim zaposlenima da na jednostavan i brz način unesu svoje sate provedene po klijentima i aktivnostima. TimeAnalytics softver Vam daje informacionu osnovu za praćenje rada Vaše kompanije i donošenje odluka o daljem razvoju.  TimeAnalytics softver je primenljiv u svim uslužnim delatnostima (računovodstvene agencije, revizorske kuće, konsultantske kompanije, marketinške agencije, arhitektonski i inženjerski biroi, HR agencije, advokatske kancelarije itd.).

Kako TimeAnalytics može unaprediti poslovanje Vaše kompanije?

Naš softver Vam pomaže da definišete i pratite KPI-eve (Key Performance Indicators – Ključni indikatori poslovanja) na osnovu prikupljenih podataka. KPI-evi su kvantitativni pokazatelji putem kojih pratite trenutno stanje i dalji razvoj poslovanja Vaše kompanije.

S obzirom da je osnovni resurs Vaše kompanije Vaši zaposleni, odnosno njihovo radno vreme, osnovni KPI je ukupan broj potrošenih sati. Ukupan broj potrošenih sati možete pratiti po klijentu, zaposlenom i servisnoj liniji. Nakon što putem softvera dođete do podataka o utrošenim satima, možete izvesti većinu preostalih neophodnih KPI-eva. Od velikog značaja za Vaše poslovanje nije samo podatak o ukupnom broju potrošenih sati u danu, nedelji, mesecu ili godini, već i kako se taj broj kreće po utvrđenim vremenskim periodima.

Ključne indikatore performansi koje možete meriti i pratiti putem TimeAnalytics softvera smo podeliti u tri grupe:

 • Finansijski indikatori
 • Komercijalni (marketinški) indikatori
 • Indikatori produktivnosti zaposlenih

Koji su finansijski indikatori?

TimeAnalytics softver Vam omogućava da pratite sledeće  finansijske indikatore po klijentu, zaposlenom i servisnoj liniji:

 • % naplaćenih sati u ukupnim satima: da li fakturišete celokupan svoj rad za klijenta? Koliko su česte situacije da pružate besplatne usluge klijentu?
 • Prihod po utrošenom satu: predstavljaju Vašu realnu naknadu po satu. Ova informacija Vam je bitna ne samo kada naplaćujete klijentima rad po satu, već i kada radite za fiksnu ili varijabilnu naknadu. Ovaj KPI Vam odgovara na pitanje: Da li Vaša realna satnica ispunjava očekivanja koja ste imali pri ugovaranju angažmana sa klijentom?
 • Cena koštanja angažmana za klijenta (servisnu liniju): da li znate troškove pružanja usluga svakom Vašem klijentu? Da li znate troškove svake Vaše servisne linije? TimeAnalytics softver Vam omogućava jednostavan obračun cene koštanja za svakog klijenta (servisnu liniju). Cena koštanja je zasnovana na unapred zadatim troškovima zarada zaposlenih i ostalim indirektnim rashodima i predstavlja osnovu za ocenu profitabilnosti klijenta. Cenu koštanja možete pratiti i po satu.

Koji su komercijalni (marketinški) indikatori?

TimeAnalytics softver Vam omogućava praćenje ostvarenja Vaših marketinških ciljeva i to putem sledećih KPI-eva:

 • Ukupan broj klijenata: neophodno je pratiti kretanje broja klijenata iz meseca u mesec, iz godine u godinu.
 • Prosečan broj servisnih linija po klijentu: koliko različitih usluga pružate istom klijentu? Da li je klijent uopšte svestan svih vrsta usluga koje možete pokriti?
 • Ukupan broj sati potrošenih na komercijalne (marketinške) aktivnosti: koliko vremena ulažete u ostvarenje komercijalnih ciljeva kompanije? Imajući u vidu uloženo vreme, da li ste zadovoljni ostvarenim ili je potrebno da promenite pristup u nalaženju novih klijenata?

Koji su indikatori produktivnosti zaposlenih?

TimeAnalytics softver omogućava praćenje indikatora produktivnosti Vaših zaposlenih:

 • Ukupan broj potrošenih sati po zaposlenom: ovaj podatak Vam omogućava da pratite radno opterećenje Vaših zaposlenih i da vršite eventualnu preraspodelu radnih zadataka, gde se to ukaže neophodnim.
 • Struktura radnih aktivnosti po zaposlenom: čime se bave Vaši menadžeri? Da li su preopterećeni izvršnim i rutinskim aktivnostima? Da li dovoljno vremena provode u menadžerskim i komercijalnim aktivnostima? Možda je neophodno zaposliti osobu koja bi se bavila administrativnim aktivnostima, kako bi se ostali zaposleni rasteretili.
 • Prekovremeni rad: informacije o prekovremenom radu se dobijaju poređenjem ukupnog planiranog fonda časova i ostvarenih radnih časova. Uvidom u aktivnosti pojedinih zaposlenih možete doneti zaključak o opravdanosti prekovremenog rada: da li je nastao kao posledica realnih zahteva angažmana ili je posledica neproduktivnosti?
 • Broj angažovanih zaposlenih po projektu (klijentu): uvidom u ove podatke videćete da li ste pravilno rasporedili zaposlene po projektima/klijentima. Ako je veliki broj zaposlenih angažovano na istom projektu/klijentu, to može biti signal da je raspored zaposlenih neefikasan. Sa druge strane, ukoliko se na primer samo jedan zaposlen bavi projektom/klijentom od strateške važnosti za Vašu kompaniju, možda biste mogli da razmotrite priključivanje nekog zaposlenog