Kako nagraditi zaposlene?

Koji zaposleni zaslužuju nagradu? Kako odrediti vrstu i visinu nagrade? Da li nagradu vezati za određeni vremenski period? Kako nagradu vezati za ispunjavanje određenog rezultata rada? Kako izmeriti da li nagrađivanje ima efekta na poslovanje kompanija? Koji su poreski efekti nagrađivanja i da li postoje poreske olakšice?

Ako se u vašem poslovanju pojave ovakva pitanja ili želite da implementirate/revidirate sistem nagrađivanja naš tim Vam stoji na raspolaganju, i to kroz sledeći tok usluga:

  • Podrška kompanijama u definisanju ciljeva za zaposlene, kao i vrste i karakteristike ciljeva
  • Podrška kompanijama u uvođenju sistema evaluacije zaposlenih, odnosno njihovog ocenjivanja na bazi ostvarenih ciljeva
  • Analiza različitih mogućnosti nagrađivanja i uspostavljanje win-win sistema bonusa
  • Izrada modela i obračuna sistema bonusa

Uobičajene vrste bonusa

  • Regularni periodični bonus kao određeni procenat od godišnje zarade
  • Stimulacija za postizanje ciljanih KPI-jeva
  • Bonus za lojalnost („Loyalty incetive“) – predstavlja iznos koji će jednokratno biti isplaćen direktoru/zaposlenom u nekom budućem dogovorenom trenuntku ako bude ostao u radnom odnosu u privrednom društvu. Ovaj bonus se ugovara se kada se od direktora/zaposlenog očekuje da u određenom periodu postigne određene rezultate, koji će omogućiti društvu bolju poziciju u odnosu na konkurenciju ili pripremu za uspešniju prodaju kapitala.
  • Exit bonus – predstavlja iznos koji će jednokratno biti isplaćen direktoru u slučaju uspešne prodaje kapitala/promene vlasnika društva, ukoliko bude bio u radnom odnosu na određeni dan u budućnosti;
  • Učešće u dobiti – za razliku od prethodnih bonusa, ovo je zakonom uređena kategorija. Učešće u dobiti utvrđuje se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca, uslovljeno je odlukom skupštine društva i nema fiskalni tretman zarade.
  • Sticanje akcija ili udela u društvu – veoma atraktivna vrsta bonusa imajući u vidu poresko oslobođenje i novi pravni okvir za sticanje rezervisanih udela

Pogledajte i posebne tekstove koji se odnose na menadžerski ugovor, i ugovor sa direktorom.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja budite slobodni da porazgovarate sa nekim od WTS eksperata.