Korona virus: Poreske i finansijske mere Vlade RS

Korona virus: Poreske mere i finansijske mere Vlade POMERANJE ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U pripremi Uredba kojom se planira pomeranje rokova za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Prema našim saznanjima predlaže se da rok za dostavljanje redovnih godišnjih

OECD Global Anti – Base Erosion Proposal (GLOBE) – Pillar Two

Regulatorni okvir U cilju uspešne primene BEPS mera na globalnom nivou, OECD je formirao forum koji je u oktobru 2019. godine činio 135 zemalja (između ostalog i Srbija) pod nazivom Inclusive Framework (Inkluzivni okvir), koji sarađuje sa OECD-om i G20.

Prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja 9 i 15

Ministarstvo finansija je donelo rešenje kojim se utvrđuje prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja koje je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije od 25. decembra 2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019). MSFI iz ovog rešenja čine Konceptualni okvir za finansijsko

Vesti iz privrede

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Predmet utvrđivanja porekla imovine odnosi se na period od 1. Januara 2007. godine. Poreklo imovine koja je stečena pre tog datuma neće biti predmet kontrole prema ovom zakonu. Državni organ koji će vršiti utvrđivanje porekla imovine je Poreska uprava. Kontrola

Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe

PRAVILNIK O AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA KOJA SE PRIZNAJE ZA PORESKE SVRHE („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama, vrste nematerijalnih sredstava i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske

Vesti iz privrede

Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama

Predmet dopune Ovim izmenama i dopunama precizira se način korekcije rashoda poreske amortizacije u slučaju stalnog sredstva čija je nabavna vrednost utvrđena na osnovu transferne cene koja je veća od cene „van dohvata ruke“. U članu 31. dodaju se stavovi

Vesti iz privrede

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Ministarstvo privrede Republike Srbije je objavilo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima. Nacrtom Zakona su predviđene sledeće najbitnije izmene odnosno dopune postojećeg Zakona: Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa Nacrtom Zakona je

Vesti iz privrede

Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Najznačajnije najavljene izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Prva veća promena odnosi se na deo Zakona kojim se reguliše iznos osnovice doprinosa

Vesti iz privrede

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o porezu na dohodak građana. Najavljene najznačajnije izmene Zakona o porezu na dohodak građana 1.  Menja se Zakon u delu koji se odnosi na koja se primanja neće plaćati porez

Izmene Zakona o poreskom postupku i Zakona o porezima na imovinu

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije je objavilo predloge izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezima na imovinu. Najavljene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Uvodi se obaveza komercijalnim bankama da na zahtev Poreske

Paušal: Najava novih pravila oporezivanja i testa samostalnosti agencija

Prema najavama Vlade Republike Srbije, novim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji bi stupio na snagu od 1. januara 2020.godine predviđa se test samostalnosti paušalaca (paušal agencija). Nedoumice u trenutnoj regulativi Prema trenutnoj regulativi, nameće se pitanje da

Vesti iz privrede

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV – u  se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Propisane su sledeće najbitnije izmene: Dodavanje članova koji se odnose na “Vrednosne vaučere” Novododatim članovima se uređuje poreski tretman transakcija sa aspekta PDV -a

Vesti iz privrede

Nacrt novog Zakona o računovodstvu

Novim nacrtom Zakona o računovodstvu pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene: Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika Promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema njihovoj veličini. Najznačajnija promena se odnosi na kriterijum poslovnih prihoda za srednja i