Postupanje Poreske uprave u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenim

Imajući u vidu Mišljenje Ministarstva Finansija u vezi sa isplatom troškova prevoza zaposlenima, u Sektoru za kontrolu Poreske uprave u toku je izrada “Uputstva za kontrolu uslova za priznavanje isplate troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada”. Između ostalog,

MIŠLJENJE MINISTARSTVA U VEZI SA OBAVEZOM KONSOLIDACIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Ministarstvo Finansija izdalo je novo mišljenje u vezi sa obavezom konsolidacije finansijskih izveštaja. U predmetnom zahtevu obveznika zakona o računovodstvu koji dostavljen Ministarstvu, između ostalog, navedeno je sledeće: Vrednost imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući

IZVEŠTAJ O RADU INSPEKTORA PORESKE KONTROLE ZA 2018.GODINU

Inspektori poreske kontrole su u periodu 01.01.- 31.12.2018. godine izvršili 13.281 kontrolu. U 5.064 kontrola su utvrđene nepravilnosti (38,13%). U toku 2018. godine, u postupku poreskih kontrola obračunati su novootkriveni javni prihodi u ukupnom iznosu od 26.2 milijarde dinara, što

NOVI ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Novi Zakon o zapošljavanju stranaca nalazi se u skupštinskoj proceduri na predlog Vlade RS. Predloženim zakonskim izmenama propisuje se da Nacionalna služba za zapošljavanje, po službenoj dužnosti, pribavlja saglasnost i mišljenje nadležnih ministarstava. Objedinjavanjem postupka pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za

PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2019. GODINU

Izvor : sajt Poreske Uprave www.poreskauprava.gov.rs Godišnji plan poreske kontrole za 2019. godinu sastoji se iz sledećih delova: Način planiranja kontrola i raspoloživi ljudski resursi, Plan poreske kontrole za 2019. godinu, sačinjen na bazi analize rizika, Plan kontrola koji se

Kamatne stope “van dohvata ruke“ za 2019. godinu

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke“ za 2019. godinu (u nastavku: Pravilnik), koji je objavljen u broju 13/2019 “Službenog glasnika RS“. U nastavku su

Uredba o podsticajima za investicije u proizvodnju prehrambenih proizvoda

U broju 1/2019 Službenog glasnika Republike Srbije objavljena je Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (u nastavku: Uredba). Uredba predviđa dodelu podsticaja za domaća i inostrana privredna društva koja planiraju ulaganja u proizvodnju

Nova uredba za dodelu podsticaja za direktne investicije

U broju 1/2019 Službenog glasnika Republike Srbije objavljena je Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja (u nastavku: Uredba). Uredba je stupila na snagu u januaru ove godine, čime je Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni

Nacrt Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija objavilo je nacrt Zakona o porezu na dohodak građana. Ispod navodimo najznačajnije izmene. Poreski tretman teambuilding-a i rekreacije zaposlenih Predviđeno je da se ne plaća porez na zarade na sledeće izdatke poslodavca: izdatke za izgradnju i/ili nabavku opreme

Nacrt Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ispod navodimo najznačajnije izmene. Doprinosi za osnivače privrednih društava Nacrtom zakona je predviđeno da će obveznici obračuna i plaćanja doprinosa biti

NACRT ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Novim nacrtom Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisane su sledeće najbitnije izmene obračuna poreza na dobit. Većina mera se odnosi na poreske olakšice kompanijama koje imaju intelektualnu svojinu registrovanu u Srbiji, kao i kompanijama koje se u Srbiji

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Vlada Republike Srbije je dana 24.09.2018. godine usvojila Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, a pre svega uredbom GDPR  (General Data Protection  Regulation – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti), koja je

Šta je rizik profesionalne odgovornosti?

Stručna lica koja pružaju ekspertske usluge svojim klijentima su primarno izložena riziku profesionalne odgovornosti. Među pomenute ekperte spadaju lekari, advokati, konsultanti, revizori, računovođe, procenitelji, arhitekte, agenti i brokeri, marketing stručnjaci itd. Rizik profesionalne odgovornosti je rizik da usluga neće biti

Kako upravljati sajber rizikom?

Sajber rizik predstavlja rizik “curenja“ ili trajnog gubitka poverljivih informacija usled hakerskog napada. Rizik snose sve kompanije koje čuvaju značajnu količinu podataka na hardveru ili cloud-u. Prema istraživanjima, najviši nivo sajber rizika postoji kod banaka, računovodstvenih agencija, zdravstvenih ustanova i

Javni poziv za subvencije po radnom mestu

Razvojna agencija Srbije (RAS) je objavila javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS“, br. 37/2018). Investitori zainteresovani

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 08.06.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije izglasala je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u nastavku: Zakon). Zakon stupa na snagu 01.10.2018 godine, sa sledećim izuzecima: Članovi 27, 79, 80, 119, 120 i 159 se primenjuju  od