Javni poziv za subvencije po radnom mestu

Razvojna agencija Srbije (RAS) je objavila javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS“, br. 37/2018). Investitori zainteresovani

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 08.06.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije izglasala je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u nastavku: Zakon). Zakon stupa na snagu 01.10.2018 godine, sa sledećim izuzecima: Članovi 27, 79, 80, 119, 120 i 159 se primenjuju  od

Predlog Carinskog zakona

Vlada Republike Srbije podnela je dana 18.07.2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Carinskog zakona. Predlog novog zakona bi trebalo da uskladi domaće carinsko zakonodavstvo sa najnovijim promenama carinskih propisa u Evropskoj uniji. Naime, Evropska parlament i Evropska komisija su

Radna verzija izmena Zakona o porezima na imovinu Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije objavilo je radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u nastavku: Zakon). Primedbe i sugestije na radnu verziju Zakona su poslate Ministarstvu zaključno sa danom 02.07.2018. godine i očekuje se

Predlog Zakona o centralnoj evidenciji vlasnika

Vlada Republike Srbije podnela je dana 25. aprila 2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Ovim Zakonom se predviđa formiranje Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (u

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Vlada Republike Srbije podnela je dana 30.03.2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju. Ključne predložene izmene i dopune su: Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi,

Predlozi dopuna Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji

Vlada Republike Srbije je podnela dana 27. marta 2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predloge Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu i Zakona o dopunama Zakona o reviziji. Prema predloženim dopunama zakona, osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja

Javni pozivi za programe podrške tehnološkim inovacijama

Fond za inovacionu delatnost objavio je javne pozive za programe podrške tehnološkim inovacijama: Program sufinansiranja inovacija Program ranog razvoja Program sufinansiranja inovacija za cilj ima podsticanje komercijalnih istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija. Mogu se prijaviti privatna mikro,

Pravilnik o kamatnim stopama “van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke“ za 2018. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 18/18). Novi pravilnik će se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na dobit u 2018.