Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Vlada Republike Srbije je dana 24.09.2018. godine usvojila Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, a pre svega uredbom GDPR  (General Data Protection  Regulation – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti), koja je

Šta je rizik profesionalne odgovornosti?

Stručna lica koja pružaju ekspertske usluge svojim klijentima su primarno izložena riziku profesionalne odgovornosti. Među pomenute ekperte spadaju lekari, advokati, konsultanti, revizori, računovođe, procenitelji, arhitekte, agenti i brokeri, marketing stručnjaci itd. Rizik profesionalne odgovornosti je rizik da usluga neće biti

Kako upravljati sajber rizikom?

Sajber rizik predstavlja rizik “curenja“ ili trajnog gubitka poverljivih informacija usled hakerskog napada. Rizik snose sve kompanije koje čuvaju značajnu količinu podataka na hardveru ili cloud-u. Prema istraživanjima, najviši nivo sajber rizika postoji kod banaka, računovodstvenih agencija, zdravstvenih ustanova i

Javni poziv za subvencije po radnom mestu

Razvojna agencija Srbije (RAS) je objavila javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS“, br. 37/2018). Investitori zainteresovani

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 08.06.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije izglasala je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (u nastavku: Zakon). Zakon stupa na snagu 01.10.2018 godine, sa sledećim izuzecima: Članovi 27, 79, 80, 119, 120 i 159 se primenjuju  od

Predlog Carinskog zakona

Vlada Republike Srbije podnela je dana 18.07.2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Carinskog zakona. Predlog novog zakona bi trebalo da uskladi domaće carinsko zakonodavstvo sa najnovijim promenama carinskih propisa u Evropskoj uniji. Naime, Evropska parlament i Evropska komisija su

Radna verzija izmena Zakona o porezima na imovinu Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije objavilo je radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u nastavku: Zakon). Primedbe i sugestije na radnu verziju Zakona su poslate Ministarstvu zaključno sa danom 02.07.2018. godine i očekuje se

Predlog Zakona o centralnoj evidenciji vlasnika

Vlada Republike Srbije podnela je dana 25. aprila 2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Ovim Zakonom se predviđa formiranje Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (u

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Vlada Republike Srbije podnela je dana 30.03.2018. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju. Ključne predložene izmene i dopune su: Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi,