Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu

Godišnji porez na dohodak građana je regulisan jednim delom Zakona o porezu na dohodak građana. Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Za 2020. godinu u pitanju je iznos od RSD 2,987,424. Pod fizičkim licima se smatraju rezidenti Republike Srbije za dohodak koji je ostvaren kako u zemlji, tako i u inostranstvu i nerezidenti Republike Srbije za dohodak ostvaren u našoj zemlji.

WTS tim je je pripremio kalkulator za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana na koji možete pristupiti OVDE.

Pod dohotkom koji je oporezivi ovim Zakonom se smatra:

 • zarada zaposlenog umanjena za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu;
 • oporeziv prihod od samostalne delatnosti umanjen za porez plaćen na te prihode;
 • oporeziv prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
 • oporeziv prihod od izdavanja u zakup ili podzakup nepokretnosti;
 • oporeziv prihod od davanja u zakup pokretnih stvari;
 • oporeziv prihod sportista i sportskih stručnjaka;
 • oporeziv prihod od pružanja ugostiteljskih usluga;
 • oporezivih drugi prihod iz člana 85. Zakona;
 • prihodi pomenuti u svim prethodnim tačkama koji su ostvareni i oporezovani u inostranstvu od strane rezidenata Republike Srbije umanjeni za porez plaćen u inostranstvu.

Bitno je napomenuti da se gorepomenuti ostvareni dohodak uvećava za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, isplati obvezniku po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između ostvarenog dohotka po navedenim osnovama i  trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana čini razlika iznad utvrđenog dohotaka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:
 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za 2020. godinu u pitanju je iznos od RSD 398,323;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – za 2020. godinu u pitanju je iznos od RSD 149,371.

Bitno je napomenuti da ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje. Takođe, ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Na konačno dobijenu osnovicu za oporezivanje primenjuje se stopa od 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade utvrđene od strane republičkog organa i 15% na iznos iznad šestostruke prosečne godišnje zarade (do šestostruke ostvarene zarade 10%, preko 15%). Za 2020. godinu u pitanju je iznos od RSD 5,974,848.

WTS tim je je pripremio kalkulator za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana na koji možete pristupiti OVDE.
Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *