Želite li da unapredite trenutni sistem poslovnih aktivnosti?

Naš cilj je da klijentima pružimo optimizaciju svih poslovnih procesa i procedura koje za rezultat imanju merljive efekte u pogledu uštede u troškovima i vremenu. Stoga smo, na osnovu analize potreba i iskustava naših klijenata, kooperanata i partnera, razvili sledeće vrste usluga:

  • Optimizacija poslovnih procesa: finansije, nabavka, ljudski resursi, fakturisanje itd
  • Implementacija internih procedura za sve procese
  • Uspostavljanje mehanizama internih kontrola
  • Podrška u implementaciji novog ERP softvera
  • Analiza organizacione strukture i poboljšanja u organizacionom dizajnu
  • Procedure za odobravanje poslovnih transakcija sa različitih nivoa i pozicija u kompaniji
  • Izrada poslovnih planova i modela
  • Operativno restrukturiranje