Imate poresku kontrolu ili želite povraćaj poreza u skladu sa zakonom?

Naš tim Vam stoji na raspolaganju za komunikaciju sa poreskim organima u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Pre svega nastojimo da poreske obveznike pripremimo za za poresku kontrolu na vreme, jer priprema za poresku kontrolu započinje samim osnivanjem kompanije, uspostavljanjem internih račuovodsvenih kontrola i razvojem poreskog morala. Međutim,  ukoliko dođete u situaciju da niste adekvatno pripremljeni za poresku kontrolu, a da se ona najavila, WTS tim vam može pomoći kroz pružanje sledećih usluga:

  • Podrška, učestvovanje i praćenje postupka poreske kontrole.
  • Prigovor na zapisnik poreske kontrole
  • Žalba na rešenje poreske uprave
  • Pomoć u postupcima povraćaja više plaćenog poreza
  • Zastupanje pred nadležnim organom

Takođe, WTS Vam može pomoći i u drugim aspektima saradnje sa poreskom upravom u smislu obezbeđenja poreskih uverenja, registracije u PDV, otvaranje PIB-a za nerezidente i slično.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim od WTS poreskih eksperata.