Da li ste usklađeni za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti?

Zakon o zaštiti podataka ličnosti se aktivno primenjuje od avgusta 2019. godine. Obveznici ovog Zakona su svi subjekti osim fizičkih lica koji u svom poslovanju vrše obradu ličnih informacija zaposlenih i klijenata. Za ne ispunjavanje odredaba zakona o zaštiti podataka o ličnosti zakonom je propisana kazna do dva miliona dinara.

WTS tim vrši izradu celokupnog seta neophodne dokumentacije u cilju potpunog usaglašenja sa zakonom.

Set dokumentacije između ostalog sadrži:

  • Pravilnik kojim se definišu ceiljevi, mere, prava, obaveze, procedure i drugo
  • Saglasnost zaposlenih za obradu ličnih informacija
  • Saglasnost klijenata za obradu ličnih informacija
  • Propratni mejl / obaveštenje kandidatima za zaposlenje
  • Terms & Conditions (za sajt)
  • Prijava lica Povereniku (trenutno je firma u prekršaju jer je odredila lice a nije objavila njegov kontakt i lice nije prijavljeno Povereniku))
  • Procena rizika sa ponderima, itd.

Stavke koje ne spadaju u naš deo posla jer su tehničke prirode su:

Tehnički deo koji se sastoji u uređivanju sajta, ubacivanje obaveštenja da su posetioci sajta saglasni sa prikupljanjem i obradom podataka (IP adresa, lokacija), sa opcijom da kliknu i da se saglase sa tim i slično. WTS sarađuje sa kompanijama koje su u mogučnosti da sprovedu i tehničke mere radi usklađivanja za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pogledajte poseban članak u vezi sa implementacijom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.