Početkom oktobra meseca je izvršena izmena i dopuna Pravilnika o transfernim cenama  i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (Sl. glasnik 95/2021).

Prvom izmenom je predviđeno da se u delu Izveštaja o transfernim cenama koji se odnosi na analizu grupe povezanih lica (član 3 Pravilnika o transfernim cenama) pored već postojećih informacija obelodane i informacije da li je obveznik članica međunarodne grupe povezanih pravnih lica i da li se smatra krajnjim matičnim pravnim licem u smislu člana 61v Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno informaciju o identitetu i državi rezidentnosti krajnjeg matičnog pravnog lica ukoliko se obveznik ne smatra krajnjim matičnim pravnim licem.

Pored navedene izmene, dodati su novi članovi Pravilnika o transfernim cenama, član 32 i član 33 kojim se predviđa da krajnje matično pravno lice koje je rezidentni obveznik nadležnom poreskom organu pored do sada Pravilnikom predviđene dokumentacije o transfernim cenama podnosi i dodatni izveštaj na CbC obrasu koji će sadržati:

  • pregled raspodele prihoda, poreza i poslovnih aktivnosti članica međunarodne grupe u poreskim jurisdikcijama;
  • pregled svih članica međunarodne grupe, grupisanih prema poreskoj jurisdikciji u kojoj se nalaze;
  • dodatne informacije.

U izmenjenom pravilniku je detaljno opisan način na koji se popunjava sam obrazac i ko su članice članice međunarodne grupacije čije je matično pravno lice rezidentni obveznik.

Podsećamo, da se u smislu člana 61v Zakona o porezu na dobit pravnih lica krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe smatra pravno lice, članica međunarodne grupe, ukoliko:

  • neposredno ili posredno, nad jednim ili više pravnih lica, članica međunarodne grupe, ima vlasništvo ili kontrolu koja stvara obavezu pripreme, sastavljanja, prikazivanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa zahtevima MRS, odnosno MSFI, odnosno, koje bi takvu obavezu imalo kada bi bilo pravno lice čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu u Republici ili izvan Republike, i
  • ne postoji drugo pravno lice unutar međunarodne grupe koje ima neposredno ili posredno vlasništvo ili kontrolu nad tim licem, i koje ima obavezu iz tačke 1) ovog stava.

Pored navedenih, druge izmene Pravilnika o transfernim cenama nisu predviđene.

Bitno je napomenuti da izmenjeni pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, odnosno 9. oktobra 2021. godine.

Izmena pravilnika o transfernim cenama

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *