WTS kao poreski savetnik u Srbiji

WTS Porezi i Finansije d.o.o. je kompanija za finansijsko savetovanje osnovana 2009. godine.  Mi smo članica  WTS Global, nemačke mreže nezavisnih konsultantskih firmi iz preko 100 zemalja sveta. Naš portfolio usluga se odnosi na poresko savetovanje, finansijsko savetovanje, računovodstvene usluge, poslovno i pravno savetovanje i edukaciju iz oblasti poreza i finansija. WTS je poreski savetenik koji u fokusu ima ličnu sigurnost svojih klijenata

Naš sistem vrednosti
WTS je vodeća internaciolna firma za poresko savetovanje

Global

We are represented in more than 100 countries via our own international network “WTS Global”.

Tax-focused

We focus our service offering on tax consulting with affiliated legal advice. We also offer a wide range of financial advisory services.

Independent

In order to prevent conflicts of interest, we specifically avoid conducting annual financial statement audits.

Innovative

With our innovative and bespoke concepts, and our high level of implementation competence, we are a reliable business partner.

Proaktivnim pristupom naši eksperti pružaju usluge koje kreiraju vrednost za klijente. Obezbeđujemo efikasno finansijsko upravljanje kroz poreska rešenja, optimizaciju troškova, umanjenja rizika i poboljšanje ključnih parametara poslovanja. Kao član WTS Global, u saradnji sa partnerskim firmama širom sveta, u mogućnosti smo da steknemo i prenesmo globalna znanja na naše tržište. S druge strane, ostajemo fokusirani na stvarne lokalne potrebe naših klijenata. Na taj način stvaramo novu dodatu vrednost za postojeće i buduće klijente.

Ključni podaci
Sigurnost Proaktivan i inovativan pristup Optimizacija troškova zemalja u kojima poslujemo > 100 godina u Srbiji > 10 projekata > 1000 > 5000 podnetih poreskih prijava > 1 milijarda EUR transakcija

> 1 milijarda

EUR transakcija

> 5000

podnetih poreskih prijava

Sigurnost

Proaktivan i inovativan pristup. Optimizacija troškova

> 100

zemalja u kojima poslujemo

> 10

godina u Srbiji

> 1000

projekata

Menadžment kvaliteta, rizika i procesa u WTS-u

WTS proces  upravljanja kvalitetom, rizicima i procesima ima za cilj povećanje satisfakcije klijenta i zaposlenih, minimiziranje rizika, povećanje efikasnosti i kontrole posla:

  • Za svaki angažman u WTS određuje rukovodioca, izvšioca i nezavisnog kontrolora
  • Za sve usluge razivjena je pisana medotologija u skladu sa međunarodnim standardima, lokalnim zakonima i pravilima struke
  • Pouzdan monitoring rokova
  • Razvoj stručnosti WTS osoblja kroz kontinuirane treninge u zemlji i inostranstvu
  • Interni sistem procedura u vezi sa vršenjem ulsuga i zaštitom podataka
  • Jedinstvena prezentacija rezultata rada

Više o WTS u Srbiji

Naše usluge

Naš portfolio usluga obuhvata poresko savetovanje, transferne cene, finansijsko i poslovno savetovanje, računovodstvene usluge i edukaciju iz oblasti poreza i finansija

Pročitaj još

Naši eksperti

Odabrali smo tim profesionalaca koji imaju značajno iskustvo u multinacionalnim kompanijama, u reviziji i konsaltingu, stručnjake sa pozicija top menadžmenta u njihovim prethodnim angažovanjima.

Pročitaj još

Aktuelnosti

Najnovije vesti o poreskih i finansijskih zakona u Srbiji na jednom mestu. Budite u toku sa svim izmenama u svim relevantnim propisima za vaše poslovanje.

Pročitaj još

WTS Global

Pročitaj još