Poreska akademija

Poreska akademija je edukativni program WTS-a u Srbiji. Program je namenjen šefovima računovodstava, kontrolorima, finansijskim direktorima i svima ostalima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti : porez na dodatu vrednost, porez na dobit, transferne cene, BEPS, porez na dohodak građana i drugh vrsta poreza. Predavači na Poreskoj akademiji su članovi konsultantskog tima WTS Serbia, koji su sa poreskog aspekta analizirali preko 1 milijarde EUR transakcija, i renomirani poreski stručnjaci iz Ministarstva Finansija.

Trenizi se organizuju u manjim grupama radi postizanja višeg nivoa interakcije između učesnika.

Pozivamo Vas da se prijavite na sledeće treninga, broj mesta je ograničen.

Transferne cene

29. novembar 2019.godine od 9 do 12 časova Više informacija

IFRS 15 i IFRS16 – Poreski aspekt

6. decembar 2019. godine od 9 do 12 časova Više informacija