Shodno Multilateralnoj konvenciji, koja je u Srbiji  počela da se primenjuje od oktobra 2018. godine izmene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja već su izvršene i to sa relevantnim brojem zemalja, i mogu imati značajan uticaj oporezivanje. Stoga, poreski obveznici, usled ne samo ovih, nego i drugih učestalih promena poreskih propisa, često nisu svesni novih poreskih rizika i mogućnosti, koje sa sobom nosi međunarodno oporezivanje.

Detaljnim poreskim planiranjem u međunarodnim transakcijama, WTS pomaže poreskim obveznicima da optimizuju  poreske efekte putem primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnih konvencija koje Srbija ima potpisane sa drugim državama. U okviru ove vrste usluga naš ekspertski tim je u mogućnosti da vam ponudi različite vrste usluga:

  • Poresko savetovanje sa aspekta izbegavanja dvostrukog oporezivanja u cilju smanjenja ukupnih troškova
  • Presko savetovanje u oblasti poreza po odbitku (autorske naknade, usluge, kamata, zakup, dividende)
  • Dizajn vlasničke strukture i toka poslovnih transakcija
  • Određivanje statusa stalne poslovne jedinice i pomoć u izradi poreske prijave za stalnu poslovnu jedinicu
  • Optimizacija doprinosa na obavezno socijalno osiguranje u slučaju slanja zaposlenih u inostranstvo ili kada je u pitanju rad stranih državljana u Srbiji
  • Određivanje statusa poreskog rezidentstva
  • Izrada poreskih prijava za porez po odbitku za rezidente i nerezidente

U saradnji sa našim WTS konsultantskim firmama, u više od 100 zemalja, možemo uraditi analize u vezi korišćenja poreskih olakšica, umanenja poreskih rizika i optimizaciju ukupnog poreza za sve tipove međunarodnih transakcija imeđu kompanija u svim zemljama u kojima WTS posluje.

Pogledajte poseban članak u vezi sa porezima po odbitku, gde možete preuzeti sve poreske stope iz svih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja razgovarajte sa nekim on WTS poreskih eksperata.