Finansijsko savetovanje prilikom prodaje kompanije

Razmišljate da prodate Vaš biznis? Naše finansijsko savetovanje vam može olakšati donošenje važne odluke.

Naš tim stručnjaka je spreman da pruži podršku u svim aspektima prodaje biznisa:

 • Analiziranje trenutnog finansijskog položaja kompanije i trenutne profitabilnosti
 • Procena vrednosti kompanije
 • Davanje preporuka o poboljšanjima koje će povećati vrednost kompanije
 • Finansijsko savetovanje u potrazi za potencijalnim kupcem
 • Učešće u pregovorima sa potencijalnim kupcima
 • Pružanje saveta na pitanje da li su cena i uslovi transakcije u najboljem interesu vlasnika i kompanije itd

Finansijsko savetovanje prilikom kupovine kompanije

Da li želite da preuzmete kompaniju ili biznis?

U značajnim finansijskim transakcijama kao što su M&A transakcije, vrlo je važno izvršiti adekvatnu finansijsku dijagnozu kompanije koja je predmet analize.

Angažovanje pouzdanog konsultanta omogućava uvid u sve ključne detalje procesa donošenja konačne odluke o predmetu transakcije. Naši stručnjaci mogu pružiti podršku izvođenjem finansijskih, operativnih i komercijalnih due dilligence projekata.
Takođe, nudimo Vam i usluge procene vrednosti predmeta preuzimanja i procene vrednosti brendova.

Partnerstva i finansijsko savetovanje u oblasti zajedničkih ulaganja

Partnerstva i savetovanje u oblasti zajedničkih ulaganja

Tražite partnera sa kojima ćete proširiti svoje poslovne aktivnosti?

U globalizovanoj ekonomiji u kojoj je prisutna intenzivna konkurencija, stupanje u strategijske alijanse, zajednička ulaganja i ostale oblike partnerstava mogu voditi kreiranju konkurentske prednosti.

Naš tim stručnjaka je spreman da Vam pruži podršku u sledećim relevantnim oblastima:

 • Identifikovanje strateške potrebe za stupanje u partnerstvo sa inostranom ili lokalnom kompanijom
 • Identifikovanje ključnih ciljeva za stupanje u partnerstvo
 • Identifikovanje ključnih indikatora performansi u cilju ocene uspešnosti partnerstva
 • Finansijsko savetovanja u vezi s izborom pouzdanog i kompatibilnog poslovnog partnera
 • Identifikovanje potencijalnih rizika i mogućnosti stupanja u partnerstvo
 • Pružanje podrške u implementaciji uspostavljenog partnerstva
 • Analiziranje efekata novoformiranog partnerstva

Finansijsko savetovanje u oblasti obezbeđenja finansijskih sredstava

Da li Vam je potreban kapital za finansiranje poslovanja?

Naš tim stručnjaka je u mogućnosti da Vam pomogne u identifikovanju željene strukture kapitala (sopstveni kapital, dug i ostali hibridni izvori finansiranja), imajući u vidu strategijske ciljeve Vaše kompanije i rizike Vaših aktivnosti.

Nakon što je željena struktura kapitala identifikovana, naš tim je u mogućnosti da Vam pomogne u pregovorima sa komercijalnim banakama i ostalim finansijskim institucijama, kako bi se obezbedile pozajmice i krediti sa razumnim kamatnim stopama i uslovima otplate.

Takođe, možete očekivati našu podršku u obezbeđivanju različitih vrsta Vladinih subvencija. Mi konstantno tragamo za novim mogućnostima apliciranja za subvencije i drugih izvora finansiranja koje obezbeđuje Vlada i prezentujemo ih našim postojećim i potencijalnim klijentima, domaćim i inostranim, malim i velikim. Naša kompanija je pripremala biznis planove i ostalu dokumentaciju za mnoge domaće i međunarodne klijente. Uz našu pomoć, našim klijentima je odobreno više od 7 miliona EUR različitih vrsta subvencija.

Finansijsko restrukturiranje

Da li mislite da postoji potreba za finansijskim restrukturiranjem Vašeg poslovanja?

U slučaju da postoji značajan rizik za Vašu kompaniju da ne bude u mogućnosti da izmiri svoje obaveze prema poveriocima i ostalim stejkholderima, finansijsko restrukturiranje je neophodno kako bi se izbegli nelikvidnost, nesolventnost i u ekstremnim slučajevima, bankrotstvo. Finansijske poteškoće ovakve vrste moraju biti proaktivno identifikovane i neutralizovane. Naš stručni tim je u mogućnosti da Vam pomogne u:

 • Identifikovanju rizika stupanja u finansijske poteškoće
 • Finansijsko savetovanja u vezi sa projektovanjem kratkoročnih potreba za gotovinom
 • Pregovaranju o kvalitetnijim uslovima sa poveriocima i ostalim relevantnim stejkholderima
 • Pripremi planova restrukturiranja dugova
 • Pripremi planova restrukturiranja poslovnih aktivnosti, što će omogućiti ispunjenje finansijskih obaveza itd