Da li se suočavate sa problemom optimizacije kako sopstvenih tako i zarada svojih zaposlenih?

U cilju ostvarivanja maksimalnih poreskih ušteda i optimizacije zarada na najadekvatniji način, kako po kompaniju tako i po zaposlene WTS tim pruža usluge simulacije i analize zarada. Simulacije i analize se mogu raditi na kolektivnom i na individualnom nivou i to za bilo koji vremenski period.

WTS pruža usluge simulacije i analize zarada imajući u vidu:

  • poreske podsticaje i olakšice koje se mogu primeniti
  • pravnu formu kompanije, njene razvojne planove, organizacionu strukturu, profil odgovrajućih kadrova
  • politiku isplate bonusa, jubilarnih nagrada i drugih podsticaja
  • sklonost menadžmenta/vlasnika ka pružanju ostalih pogodnosti zaposlenima
  • maksimalnu osnovicu na koju se plaćaju doprinosi
  • godišnji porez na dohodak građana
  • bilans uspeha kompanije ili preduzetnika i dr.

Cilj analiza je pronalaženje najboljeg modela za svaki konkretni slučaj kako bi se minimizirali troškovi i rizici za kompaniju, a maksimizirala zarada i drugi pozitivni efekti koju primaju zaposleni odnosno preduzetnici.

Pored toga, naš tim kompanijama pomaže u:

  • Oceni kompetentnosti zaposlenih u finansijsko-računovodstvenom sektoru
  • Izradi planova preraspodele radnih zadataka i optimizaciji poslovnih procesa u okviru finansijsko-računovodstvenog sektora

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja budite slobodni da porazgovarate sa nekim od WTS eksperata.