Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama

U skupštinskoj proceduri Republike Srbije nalaze se više zakona, među kojima je i Zakon o republičkim i aministrativnim taksama (u daljem tekstu „Zakon“).

U nastavku su neke od predviđenih izmena taksi ovog Zakona.

Za zahtev za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća 5400 rsd
Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat izvođenja radova koji menjaju vodni režim u šumi 5000 rsd
Za zahtev za davanje saglasnosti na sanacioni plan 17000 rsd
Za zahtev za davanje saglasnosti na Projekat rekultivacije 16000 rsd
Za zahtev za davanje saglasnosti na planski dokument gazdovanja šumama, i to:

 

1) za zahtev za davanje saglasnosti na osnovu gazdovanja šumama

2) za zahtev za davanje saglasnosti na izmenu i dopunu osnove odnosno programa gazdovanja šuma

3) za zahtev za davanje saglasnosti na Privremeni program gazdovanja šumama

 

 

40000 rsd

 

20000 rsd

20000 rsd

U Tarifnom broju 108 (Zahtev za izdavanje žiga), za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva iz stava 1, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 15%.

Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva iz stava 2, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 25%.

U Tarifnom broju 117 (Zahtev za razdvajanje žiga)

Za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva, taksa iz stava 1. se plaća se u iznosu umanjenom za 15%.

 

U Tarifnom broju 125. (upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije), za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.
U Tarifnom broju 126, (u greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda), za slučajeve elektronskog podnošenja zahteva i elektronskog izdavanja akta nadležnog organa, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 15%.
U Tarifnom broju 131. (izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava) stav 3. Se zamenjuje iznosom 41620 rsd
Za prigovor na prijavu žig 18740 rsd
U Tarifnom broju 215b

Za list nepokretnosti, po nepokretnosti

 

Za list nepokretnosti u formi originalnog elektronskog dokumenta, po nepokretnosti

940 rsd

 

 

940 rsd

Za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma 10.600 rsd
За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и то:

1)         за израду програма комасације, по сату

2)         за израду идејних и главних пројекта, по сату

3)         за стручну контролу идејног пројекта, по запосленом, по сату

4)         за техничку контролу главног пројекта, по сату

5)         за стручни надзор над геодетским радовима у области основних геодетских радова, топографског премера и гравиметријског премера, по сату

6)         за стручну обуку из области премера и катастра, по запосленом, по сату

7)         за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, по сату

8)         за консултантске услуге, по сату

9)         за израду програма геофизичких радова (област геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату

10)        за техничку контролу програма геофизичких радова, по сату

11)        за преглед и надзор програма геофизичких радова, по сату

12)        за преглед и надзор радова у области државног геомагнетског премера, по сату

13)        за остале послове који се обављају на терену, по сату

14)        за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату

 

2.130 rsd

2130 rsd

2130 rsd

2130 rsd

 

2090 rsd

 

3230 rsd

3770 rsd

2130 rsd

 

1420 rsd

 

2130 rsd

2130 rsd

2130 rsd

 

 

 

 

Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *