Zašto WTS Porezi i Finansije

Naših sedam ključnih prednosti u pružanju usluga

  • Isporučujemo merljive efekte na profitabilnost klijenta i doprinosimo povećanju sigurnosti i minimiziranju rizika
  • Odabrani smo od strane velikih multinacionalnih kompanija i domaćih poslovnih sistema za poreske i finansijske savetnike. Uspešno smo izradili preko 200 finansijskih i poreskih projekata, više od 350 kompleksnih izveštaja o transfernim cenama, preko 3.000 podnetih poreskih prijava, dok je ukupna vrednost obrađenih transakcija veća od 1 milijarde EUR
  • Naša prednost u odnosu na najveće globalne konkurente je sposobnost da se fokusiramo na stvarne lokalne potrebe bez uticaja rigidnih globalnih procedura i globalne metodologije. Ovo nam omogućava veću fleksibilnost, pravovremenost i posvećenost u svakom poslu koji obavljamo
  • Istovremeno, podržani smo izuzetnom stručnošću globalnih WTS eksperata
  • Proaktivan, inovativan i pragmatičan pristup:  utvrđivanje potencijalnih rizika i mogućnosti pre završetka fiskalnog perioda
  • Određujemo realne naknade za usluge koje su bazirane na dugoročnoj saradnji