Obuka iz oblasti finansija namenjena je menažerima i zaposlenim iz nefinansijskih funkcija u cilju sticanja veština iz oblasti finansija koje će im pomoći u svakodnenvom radu sa finansijskim rukovodiocima, kupcima, dobavljačima, bankama. Poznavanje osnovinh finansijskih kategorija, bilansa, kontrolinga, investicija u današnjim uslovima predstavlja se praktično podrazumeva za rukovodice i menažera u svim poslovnim funkcijama. WTS vrši treninge koje su namenjeni sledećim grupama:

Finansije za generalne direktore

 • Kako analitički da pristupite bilansu stanja i uspeha, EBITDA, CAPEX, OPEX i drugim kategorijama
 • Postavljanje i kontrola KPI-jeva (ključne perfrormanse uspeha)
 • Finansijsko-tehnički deo izrade godišnjeg budžeta
 • Finansijska evaluacija projekata
 • Finansijski elementi menadžerskog ugovora (ugovora sa direktorom), benefiti i obaveze
 • Različite vrste bonusa za rukovodioce – poresko-pravna analiza
 • Koji su obavezni poreski efekti koje direktor treba da sagleda
 • Poreska strategija i planiranje

Finansije za HR menadžere

 • Bonusi – poreski i finansijski tretman različitih vrsta bonsusa i stimulacija
 • Benefiti zaposlenim - poreski i finansijski tretman različitih benefita
 • Pravni i poreski tretman upućivanja radnika u inostranstvo
 • Tretman i poreski efekti zapošljavanja i angažovanja stranih državljana
 • Finansijski elementi menadžerskog ugovora (ugovora sa direktorom), benefiti i obaveze
 • Koji su obavezni poreski efekti koje HR menadžer treba da sagleda
 • Akturaski obračun u skladu sa račnovodstvenim standardima
 • Kako iskoristiti poreska oslobođenja za zaposlene

Finansije za komercijalno osoblje

 • Analiza bilansa stanja, uspeha i cash-flow-a
 • Zbog čega je važan neto obrtni kapital i kako komercijalno osoble može uticati na povećanje Cash Flow-a
 • Kako efikasno i brzo proceniti platežnu sposobnost kupaca
 • Šta treba da sadrži polikita u vezi sa upravljanjem potraživanja
 • Da li je potrebno uvesti kreditne limite za kupce
 • Politika kreditiranja kupaca
 • Finansijsko-tehnički deo izrade godišnjeg budžeta
 • Osnove PDV-a, poreski efekti popusta, povraćaja i specifičnih transakcija

Radi postizanja maksimalnih efekata, odlučili smo se za radionice ili “In-house”  treninge prilagođene vašim potrebama.

Sve obuke su prilagođene unapred definisanim potrebama klijenta, i specijalnio su dizajnirane na klijentov zahtev. Stoga, ako imate bilo kakve sugestije i specijalan plan obuke, radujemo se da zajednički dizajniramo plan treninga sa vama.