Kvalitetna implementacija računovodstvenog sistema je ključna za dobro poslovanje svake kompanije. Prilikom osnivanja nove kompanije ili promene ERP sistema u postojećoj kompaniji WTS tim se aktivno bavi pružanjem sledećih usluga:

  • Podrška klijentima u odabiru i implementaciji ERP rešenja i računovodstvenih programa,
  • Testiranje usklađenosti ERP-a sa relevantnim zakonima (lokalizacija)
  • Priprema računovodstvenih politika u skladu sa zakonom i IFRS-om
  • Izrada Pravilnika o računovodstvu u skladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i ostalih internih dokumenata
  • Izrada Pravilnika o popisu i ostale dokumenacije u vezi popisa u skladu sa zakonima
  • Implementacija kontnog okvira i podešavanje "cost centara" i izveštavanja za menadžment
  • Implementacija sistema internih kontorla i procedura