Imate potrebu za implementacijom nove ideje ili projekta, pri čemu se javljaju brojni izazovi (finansiranje, plan gotovinskih tokova, neizvesnost u pogledu prihoda, poreski efekti i slično)?

Naš tim je u mogućnosti da Vam pruži dragocene usluge, od analize same ideje sa pravnog, tržišnog i finanijskog aspekta do pripreme detaljnog poslovnog modela i plana. Ukoliko finalni rezultati ispune Vaše zahteve mi bismo mogli da Vam pomognemo u osnivanju kompanije kod relevantnih institucija i pripremi sve zahtevane pravne dokumentacije u skladu sa srpskim zakonodavstvom, uspostavljenim računovodstvenim i poreskim zahtevima. Unutar ove uslužne linije nudimo Vam:

  • Izrada biznis planova
  • Osnivanje kompanije uključujući svu pravnu i računovodstvenu podršku u poslovanju
  • Izrada poslovnih modela i planova uz razne vrste simulacija
  • Finansijske projekcije, projekcije novčanog toka, razne vrste modela
  • Izrada studija izvodljivosti
  • Analiza tržišta i okruženja
  • Podrška u obezbeđivanju subvencija Vlade
  • Izrada investicionih projekata

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja budite slobodni da porazgovarate sa nekim od WTS eksperata.