Da li imate projekciju i plan poreske izdatke koja je uslađena sa planiranim poslovnim modelom?