• WTS Porezi i Finansije d.o.o.
  • 11000 Beograd, Vojvode Stepe 32, Srbija
  • 11070 Beograd, Milutina Milankovića 9ž, Srbija
  • 31000 Užice, Ljuba Stojanovića 5, Srbija
  • E:
  • Bojan Radojičić
  • T: +381 (0) 11 396 27 44
  • M: +381 (0) 60 70 330 40
  • E:

Ovim dozvoljavam WTS Porezi i Finansije d.o.o. da obrađuje i koristi moje lične podatke, koji su zabeleženi tokom uspostavljanja ovog kontakta, u cilju pružanja saveta, podrške i informacija u vezi sa proizvodima i uslugama.

Podaci će biti snimljeni u isključivo gore navedenu svrhu i neće biti dostupni trećim licima.