Ovim dozvoljavam WTS Porezi i Finansije d.o.o. da obrađuje i koristi moje lične podatke, koji su zabeleženi tokom uspostavljanja ovog kontakta, u cilju pružanja saveta, podrške i informacija u vezi sa proizvodima i uslugama.

Podaci će biti snimljeni u isključivo gore navedenu svrhu i neće biti dostupni trećim licima.