Dobro uređeni radni odnosi bi trebalo da prioritet svake kompanije, jer se na uređenim radnim odnosima kompanija gradi mnogo brže.

Takođe, radni odnosi su veoma osetljiva tema u slučaju kontrola od strane inspekcija i svaki najmanji nedostatatak može sa sobom nositi značajan rizik za kompaniju i potencijalnu kaznu.

WTS tim u cilju minimiziranja rizika svojih klijenata WTS tim priprema, kontroliše i usaglašava sa zakonom dokumentaciju koja se odnosi na radne odnose:

 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnihi mesta
 • Pravilnik o radu
 • Ugovora o radu i aneksi ugovora o radu
 • Ponuda za zaključenje radnog odnosa (aneksa ugovora o radu)
 • Sporazumi ili rešenja o otkazu radnog odnosa
 • Dokumentacija za upućivanje zaposlenih u inostransvo
 • Obaveštenje o ponašanju poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu
 • Druga dokumentacija u vezi sa radnim odnosima
 • Savetodavne usluge iz oblasti propisa kojima se regulišu radni odnosi
 • Menadžerski ugovor
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora
 • Dokazi o plaćenim porezima ukoliko je direktor stranac
 • Regulacija benefita zaposlenih (sticanje udela, službeni automobil, pozajmice, privatno osiguranje bonsui i slično)
 • Pravilnik o načinu obračuna prevoza zaposlenih na posao