Vesti iz privrede

Predmet utvrđivanja porekla imovine odnosi se na period od 1. Januara 2007. godine. Poreklo imovine koja je stečena pre tog datuma neće biti predmet kontrole prema ovom zakonu.

Državni organ koji će vršiti utvrđivanje porekla imovine je Poreska uprava. Kontrola će se  vršiti u dve faze.

U prvoj fazi, koja predstavlja prethodni postupak, posebna jedinica Poreske uprave će vršiti kontrolu imovine za najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizičko lice ima uvećanje imovine i to kada je razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Druga faza kontrole pokreće se od strane PU ukoliko se utvrdi da postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda i kao rezultat imaće utvrđivanje nezakonito stečene imovine fizičkog lica, kao i njenoj vrednosti.

Fizičko lice čija imovina bude predmet kontrole imaće pravo da učestvuje u postupku kontrole i da podnosi dokaze kojima dokazuje zakonitost sticanja imovine. Pasivno ponašanje fizičkog lica u postupku kontrole neće odlagati dalje vođenje postupka.

Ukoliko Jedinica Poreske uprave u postupku kontrole utvrdi postojanje neprijavljene imovine, ista se revalorizuje u skladu sa kursom i cenama u trenutku njenog nastanka i određuje se poseban porez, koji iznosi 75 procenata od utvrđene osnovice – nezakonito stečene, neprijavljene imovine.

Na odluke Poreske uprave u ovom postupku može se izjaviti žalba koja će odložiti izvršenje sve do konačne odluke po žalbi koju bude donelo Ministarstvo finansija.

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *