Vesti iz privrede

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije objavilo je radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u nastavku: Zakon). Primedbe i sugestije na radnu verziju Zakona su poslate Ministarstvu zaključno sa danom 02.07.2018. godine i očekuje se da će predlog zakona uskoro ući u skupštinsku proceduru.

Ukoliko predlog Zakona bude izglasan u Narodnoj skupštini Republike Srbije, njegove odredbe će se primenjivati prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu.

Ključne novine koje donosi radna verzija Zakona su:

  • Prema članu 5, stav 3 Zakona, vrednost nepokretnosti se utvrđuje kao proizvod korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost (utvrđena odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave).  Vrednost objekta se može umanjiti za amortizaciju, po stopi koja odlukom utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave. Umanjenje vrednosti nepokretnosti po osnovu amortizacije vrši se počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja/poslednja rekonstrukcija objekta. Ovakav način utvrđivanja vrednosti nepokretnosti za potrebe utvrđivanja obaveze za porez na imovinu važi i za obveznike koji vode poslovne knjige i za obveznike koji ne vode poslovne knjige
  • Briše se član Zakona po kome poreska osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnost obveznika koji vodi poslovne knjige može biti fer vrednost utvrđena u skladu sa MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama
  • Prema članu 5Z Zakona, poreska osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnost je vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika ukoliko je posebno iskazana od vrednosti pripadajućeg zemljišta za eksploatacione objekte, proizvodne pogone prerađivačke industrije, objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, objekte za proizvodnju gasa itd
  • Prema članu 11 Zakona, za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim za zemljište, poreska stopa može iznositi do 0,4% na vrednost nepokretnosti do 50.000.000 RSD, a na iznos preko 50.000.000 RSD poreska stopa može iznositi do 0,5%
  • Prema članu 14 Zakona, porez na nasleđe i poklon se plaća na nasleđeno ili na poklon primljeno pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, plovilu i vazduhoplovu
  • Prema članu 23 Zakona, porez na prenos apsolutnih prava plaća se prilikom prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu i upotrebljavanom vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom – osim državnog. Porez na prenos apsolutnih prava se međutim neće plaćati prilikom prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebavljanom motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini
  • Prema članu 33A Zakona, lice koje stekne ili otuđi pravo na nepokretnosti po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik poresku prijavu podnosi danom sastavljanja, overe ili potvrde posredstvom javnog beležnika
Radna verzija izmena Zakona o porezima na imovinu Ministarstva finansija

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *