Ministarstvo finansija je donelo rešenje kojim se utvrđuje prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja koje je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije od 25. decembra 2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019).

MSFI iz ovog rešenja čine Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje, osnovni tekstovi Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), osnovni tekstovi MSFI izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB), kao i tumačenja izdata od Komiteta za tumačenje računovodstvenih standarda u obliku u kojem su izdati, odnosno usvojeni i koji ne uključuju osnove za zaključivanje, ilustrujuće primere, smernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primere i drugi dopunski objašnjavajući materijal koji može da se usvoji u vezi sa standardima, odnosno tumačenjima, osim ako se izričito ne navodi da je on sastavni deo standarda, odnosno tumačenja.

Najznačajnija novina se odnosi na prevod standarda MSFI 9 – Finansijski instrumenti i MSFI 15 – Prihod od ugovora sa kupcima koji će se primenjivati na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decmbra 2020. godine. MSFI 9 i MSFI 15 možete preuzeti ovde.

Moguća je i primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2019. godine uz određena obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Bitno je napomenuti da zvaničan prevod MSFI 16 – Lizing i MSFI 17 – Osiguranja nije objavljen.

Prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja 9 i 15

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *