Vesti iz privrede

Šta je Country by Country report?

Country-by-Country izveštaj je uveden kroz akciju 13 BEPS-a. Osnovni ciljevi dokumentacije o transfernim cenama u skladu sa ovom akcijom su:

  1. Da obveznici uzmu u obzir zahteve regulative o transfernim cenama prilikom strukturiranja transakcija
  2. Da poreska uprava dobije adekvatne informacije u cilju procene rizika transfernih cena
  3. Da poreska uprava stekne adekvatne informacije za sprovođenje poreske kontrole

Novi sistem izveštavanja shodno ovoj akciji će imati tri osnovne komponente:

  1. Master file: izveštaj koji sadrži standardizovane informacije o transakcijama unutar multinacionalne grupacije
  2. Local file: izveštaj koji sadrži informacije o transakcijama konkretnog poreskog obveznika sa povezanim licima
  3. Country-by-Country izveštavanje: izveštaj koji sadrži informacije o članicama multinacionalne grupacije, ostvarenoj dobiti, plaćenom porezu, ekonomskim aktivnostima itd.

Prema BEPS-u, Country-by-Country izveštaj će podnositi multinacionalne kompanije sa konsolidovanim prihodima od preko 750 miliona EUR. Iznos prihoda se posmatra u onoj fiskalnoj godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi izveštaj. Ovim uslovom, za Country-by-Country izveštavanje biće isključeno 85-90% multinacionalnih kompanija.

Šta je predviđeno novim zakonom?

Novim zakonom predviđeno je da rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, u smislu odredaba ovog člana, dužno je da nadležnom poreskom organu dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica (Country-by-Country izveštaj). Očekukje se da Ministarstvo finanisja donese poseban pravilnik kojim će bliže urediti obavezu podnošenja izveštaja.

 

Međunarodna grupa povezanih pravnih lica je grupa lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS, odnosno MSFI, i čiji je ukupni konsolidovani prihod, iskazan u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period koji prethodi periodu za koji postoji obaveza izveštavanja u smislu ovog člana, najmanje 750 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan usvajanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, i

  • čija jedna ili više članica ima obavezu da sastavlja, prikazuje, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa MRS, odnosno MSFI, ili bi tu obavezu imala kada bi bila pravno lice čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu u Republici ili izvan Republike, i

 

  • u kojoj je najmanje jedno pravno lice rezident druge poreske jurisdikcije u odnosu na ostale članice međunarodne grupe, ili je najmanje jedno pravno lice resident jedne poreske jurisdikcije a podleže oporezivanju u drugoj poreskoj jurisdikciji po osnovu poslovanja preko stalne poslovne jedinice.

Kada se dostavlja Country-by-Country izveštaj?

Godišnji izveštaj se dostavlja za poslovnu godinu krajnjeg matičnog pravnog lica, za koju to lice ima obavezu da priprema finansijski izveštaj.

Rezidentni obveznik, krajnje matično pravno lice, dužan je da nadležnom poreskom organu podnese godišnji izveštaj najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj.

Poreskom jurisdikcijom za potrebe ovog člana smatraće se svaka teritorija koja primenjuje zasebno poresko zakonodavstvo koje je nezavisno od propisa neke druge teritorije, bez obzira da li se smatra zasebnom državom ili delom teritorije druge države.

Ako imate pitanja na ovu temu, molimo Vas da se obratite našem timu.

Izmene zakona o porezu na dobit: Uvođenje Country by Country izveštaja.

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *