Vesti iz privrede

Ministarstvo finansija objavilo je nacrt Zakona o porezu na dohodak građana. Ispod navodimo najznačajnije izmene.

Poreski tretman teambuilding-a i rekreacije zaposlenih

Predviđeno je da se ne plaća porez na zarade na sledeće izdatke poslodavca: izdatke za izgradnju i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu, naknadu troškova organizovanja sportskih aktivnosti zaposlenih i ostalih aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih.

Pravo na poresko oslobođenje može se ostvariti za izdatke gore navedenih aktivnosti samo ukoliko se one obavljaju u skladu sa aktima poslodavca i ukoliko svi zaposleni imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Poreski tretman sticanja hartija od vrednosti poslodavca 

Predviđeno je da se ne plaća porez na zarade na primanja od poslodavca po osnovu sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica (u nastavku: sopstvene akcije), koja zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca.

Međutim, ukoliko zaposleni otuđi stečene sopstvene akcije na prethodno navedene načine pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja nad njima, ove akcije će se smatrati oporezivom zaradom u trenutku otuđenja. Takođe, ukoliko poslodavac ili sa poslodavcem povezano lice otkupi od zaposlenog sopstvene akcije, ove akcije će se smatrati oporezivom zaradom u trenutku otuđenja. Ukoliko zaposleni koji je stekao sopstvene akcije prekine radni odnos sa poslodavcem pre isteka dve godine od momenta sticanja (sem više sile, odlaska u starosnu/invalidsku penziju ili zasnivanja radnog odnosa kod poslodavcu povezanog lica), te akcije će se smatrati oporezivom zaradom u trenutku prestanka radnog odnosa.

Porez na zaradu za osnivače privrednog društva

Poslodavac – novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik i novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik može da ostvari pravo na oslobođenje od poreza na zaradu osnivača koji su zaposleni u privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika.

Osnivači privrednih društava (najviše devet osnivača privrednog društva) i preduzetnici će moći da ostvare pravo na oslobođenje za mesečnu neto zaradu nižu od 37.000 dinara u periodu od 12 meseci od dana osnivanja privrednog subjekta. Pravo na poresko oslobođenje prestaje nakon isteka perioda od 12 meseci od osnivanja privrednog subjekta ili na dan nakon isplate zarade u iznosu višem od 37.000 dinara.

Kako bi fizička lica, osnivači privrednih društava i preduzetnici, ostvarili prava na oslobođenje za porez na zaradu, neophodno je da ispune jedan od dva sledeća uslova: da su u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja privrednog subjekta bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od dvanaest meseci pre dana osnivanja stekli srednje, visoko ili više obrazovanje.

Tretman prihoda od iznajmljivanja nepokretnosti

Novim nacrtom Zakona predviđa se različit tretman prihoda od iznajmljivanja nepokretnosti u zavisnosti od perioda zakupa. Prihodi po osnovu iznajmljivanja nepokretnosti u periodu do 30 dana će imati poreski tretman prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, dok prihodi po osnovu iznajmljivanja nepokretnosti u periodu dužem od 30 dana će imati imati tretman oporezivih prihoda od nepokretnosti.

Kapitalni dobici

Novim nacrtom Zakona predviđeno je da se pravo na poresko izuzimanje obaveze plaćanja poreza na kapitalni dobitak neće ostvariti u slučaju kada član društva prenese udeo ili akcije, odnosno deo udela ili akcija koje ima u društvu, a po osnovu tog prenosa društvo stiče sopstvene udele odnosno akcije.

Za više informacija možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Nacrt Zakona o porezu na dohodak građana

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *