Vesti iz privrede

Objavljen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koji će biti u primeni od 01.01.2018. godine. Ključni delovi novog Pravilnika su: opšte evidencije o PDV-u, posebne evidencije o PDV-u i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV-a.  (“Službeni glasnik“, br. 90/2017)

Novi pravilnik o evidenciji PDV-a

Može vas zanimati