Kako bi se usporila i suzbila epidemija Korona virusa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) koji je stupio na snagu 11. Jula 2020. Godine.

Ovaj podzakonski akt se odnosi na sva radna mesta, izuzev onih koja se obavljaju na terenu ili od kuće.

Iako navedenim Pravilnikom nisu propisane kaznene mere u slučaju nepoštovanja njegovih odredaba, članom 3 Pravilnika se navodi da je on sastavni deo Akta o proceni rizika, te se kaznene mere zbog nepoštovanja Pravilnika mogu propisati shodno zakonu koji uređuje Akt o proceni rizika, odnosno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.

Propisane su sledeće obaveze za poslodavca:
 1. Da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 2. Da obezbedi primenu preventivnih mera:

 

 • pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti
 • organizuje rad u smenama ili izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih
 • obezbedi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora
 • obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku
 • obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;
 • uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;
 • obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
 • organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

 

 1. U slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih:

 

 • prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
 • obezbedi poštovanje procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
 • precizno definiše pravce kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
 • organizuje kontrolu kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
 • primenjuje sve druge mere po preporuci epidemiologa.
Propisane su sledeće obaveze za zaposlene:
 • da sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
 • da namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje;
 • da dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;
 • da ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
 • da obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 • da pre početka rada pregleda svoje radno mesto;
 • da pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
 • u skladu sa svojim saznanjima, da odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
 • da sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Napominjemo još jednom da poslodavci koji u potpunosti obavljaju rad od kuće ili na terenu nemaju obavezu usaglašavanja poslovanja sa ovim Pravilnikom, te ne snose rizik od eventualne novčane kazne propisane Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu a koje se za poslodavce kreću u rasponu od RSD 800.000 do RSD 1.000.000, odnosno za zaposlene od RSD 10.000 do RSD 20.000.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolest

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *