Shodno Zakonu o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) Ministar finansija je doneo sedam novih pravilnika koji su objavljeni 25.06.2020. godine u Službenom glasniku broj 89/20 i to:

  1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  3. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica;
  4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica;
  5. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;
  6. Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica;
  7. Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga.

Svi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga koji se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *