Vesti iz privrede

Prema članu 2, tačka 9 Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (u nastavku: Zakon), Centralni registar faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu, izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

Poverioci su dužni da izvrše registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu prema subjektima javnog sektora u Centralni registar faktura. Svaka faktura i zahtev za isplatu stiču svoj jedinstven identifikacioni broj. Fakture i druge zahteve za isplatu poverioci dostavljaju dužnicima u roku od 3 dana od dana njihovog registrovanja u Centralni registar faktura.

Prema članu 12, stav 6 Zakona predviđena je novčana kazna od 100.000 RSD do 2.000.000 RSD za poverioca koji ne registruje svoju fakturu ili drugi zahtev za isplatu u Centralni registar faktura.  Prema članu 12, stav 7 Zakon predviđena je novčana kazna od 5.000 RSD do 150.000 RSD za odgovorno lice u subjektu javnog sektora, ukoliko je izmirena novčana obaveza po osnovu fakture ili drugog zahteva za isplatu koji nisu registrovani u Centralnom registru faktura.

Primena pomenutih odredbi počinje dana 01.03.2018. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Uvođenje Centralnog registra faktura od 01.03.2018. godine

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *