25.09.2019

Kako se pripremiti za prodaju kompanije?

prodaja kompanije
Priprema za prodaju kompanije

Prodaja je gotovo nezaobilazan događaj tokom životnog ciklusa uspešne kompanije. Prodaja kompanije obezbeđuje neophodna sredstva za dalju ekspanziju poslovanja, a takođe može njenim vlasnicima doneti materijalno bogatstvo. Reč je o transakcijama čija vrednost može dostići i nekoliko stotina miliona dolara u domaćem poslovnom okruženju. Samim tim, možemo zaključiti da je prodaja kompanije (dela ili celokupnog vlasništva) jedan od najvažnijih događaja za njenog vlasnika.

Odluka o prodaji kompanije

Odluka o prodaji dela ili čitave kompanije je odluka strateškog karaktera i ona se ne sme ni donositi ni izvršavati naglo. Naša preporuka je da se odluka donese 3 do 5 godina pre same prodaje, u cilju pravovremene optimizacije poslovanja i postizanja više prodajne vrednosti. Navedeni period vlasniku obezbeđuje manevarski prostor da se prodaja kompanije izvrši po povoljnijoj ceni i povoljnijim uslovima.

U zavisnosti od oblasti poslovanja, razlikujemo sledeće vrste optimizacije:

 • Strateška optimizacija
 • Organizaciona optimizacija
 • Pravna optimizacija
 • Računovodstveno – poreska optimizacija
Strateška optimizacija

Strateška optimizacija poslovanja u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Preliminarna procena vrednosti: koliko trenutno vredi Vaša kompanija? Kako da povećate njenu vrednost?
 • Donošenje i implementacija strategije: koja je strategija Vaše kompanije? Da li je uspešno primenjujete? Da li prilagođavate strategiju promenama u okruženju? Da li pratite rezultate njene primene?
 • Analiza načina donošenja strategije: ko donosi strategiju? Koje informacije se koriste prilikom donošenja strategije? Da li se priprema formalni dokument? Da li Vaši zaposleni razumeju strategiju kompanije?
 • Optimizacija proizvodnog portfolija: da li znate koji je Vaš najprofitabilniji proizvod? Da li imate neprofitabilne proizvode u portfoliju? Koji će Vaš proizvod biti najprofitabilniji za pet godina?
 • Optimizacija portfolija kupaca: da li znate koji je Vaš najprofitabilniji kupac? Da li poslujete sa neprofitabilnim kupcima? Koje tržišne segmente targetirati, a koje izbegavati? Da li zavisite samo od jednog ili manjeg broja kupaca?
 • Optimizacija izvora nabavke: da li Vaš biznis zavisi samo od jednog ili manjeg broja dobavljača? Da li su trenutni izvori nabavke sigurni na dugi rok?
 • Optimizovanje finansijske strukture: da li ste prezaduženi? Možete li pribaviti sredstva po povoljnim uslovima?
Organizaciona optimizacija

Organizaciona optimizacija poslovanja u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Bolja organizaciona struktura: imate li formalno donetu organizacionu strukturu? Da li Vaš biznis zavisi od osnivača ili nekoliko menadžera? Da li je dobro izvršena podela zaduženja u kompaniji? Da li je Vaša struktura usklađena sa zakonskom regulativom?
 • Bolji organizacioni procesi: da li ste uspešno uspostavili neophodne kompanijske procedure i procese? Da li su procedure i procesi formalno definisani? Da li Vaši zaposleni efikasno obavljaju svoja zaduženja?
 • Analiza kompanijske dokumentacije: da li ste napravili sve neophodne interne akte? Da li se oni primenjuju u praksi? Postoji li opasnost od kazni?
 • Analiza prilagodljivosti organizacije: da li se Vaša organizacija uspešno adaptira na promene u okruženju?
 • Primena informatičkih rešenja: da li ste uspostavili ERP (Enterprise Resource Planning) sistem? Da li imate domaće ili međunarodno rešenje? Koliko ste zadovoljni trenutnim rešenjem? Ukoliko je reč o međunarodnom ERP sistemu, da li je izvršena adekvatna lokalizacija sistema?
Pravna optimizacija

Pravna optimizacija poslovanja u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Regulisanje pravnih odnosa između vlasnika: ukoliko Vaša kompanija ima više vlasnika, kako ste utvrdili način donošenja ključnih odluka? Postoje li potencijalni problemi u međusobnim odnosima?
 • Regulisanje pravnih odnosa sa kupcima: da li ste ugovorom jasno definisali naknadu i obim angažovanja? Kako ste se zaštitili u slučaju zahteva kupaca za naknadom štete?
 • Regulisanje pravnih odnosa sa zaposlenima: mogu li Vas zaposleni tužiti po određenom zakonskom osnovu? Da li će Vaši ključni zaposleni otići u slučaju prodaje kompanije? Da li Vam bivši zaposleni postaju konkurencija? Koliko dobro čuvate poslovne tajne?
 • Regulisanje pravnih odnosa sa dobavljačima: da li ste se zaštitili od rizika da nemar dobavljača ugrozi Vaše poslovanje?
 • Regulisanje prava intelektualne svojine: da li ste pravno zaštitili svoje ime, brend, proizvod, tehnologiju? Koliki je obim te zaštite?
 • Usklađivanje sa ostalom regulativom: da li ste uskladili Vaše poslovanje sa regulativom o zaštiti životne sredine, podataka o ličnosti (GDPR), zaštiti potrošača itd?
 • Prilagođavanje novoj regulativi: da li redovno pratite promene propisa? Da li poslovanje prilagođavate novim zahtevima?
Računovodstveno – poreska optimizacija

Računovodstveno – poreska optimizacija u cilju prodaje kompanije može uključivati sledeće aktivnosti:

 • Analiza organizacije računovodstva: koliko su kvalitetno uspostavljeni računovodstveni procesi?
 • Analiza profitabilnosti: da li knjigovodstveni profit odgovara realnom stanju?
 • Analiza imovine: da li je aktiva iskazana u knjigama precenjena?
 • Analiza obaveza: da li imate obaveze koje delom ili u potpunosti nisu iskazane u knjigama?
 • Analiza revizorskih izveštaja: da li ste angažovali nezavisnog revizora koji bi dao mišljenje o Vašim poslovnim knjigama?
 • Analiza poreskih rizika: da li su porezi obračunati u skladu sa propisima? Postoji li rizik novčanih ili krivičnih kazni?
 • Analiza poreskih mogućnosti: postoji li mogućnost za poresku optimizaciju?
 • Prilagođavanje novim propisima: da li redovno pratite promene propisa? Da li poslovanje prilagođavate novim zahtevima?
Šta raditi nakon pripreme?

Nakon optimizacije, sledi operativno sprovođenje procesa prodaje kompanije, koje podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • Nova procena vrednosti: koliko kompanija vredi nakon optimizacije? Kolika je indikativna cena u transakciji?
 • Priprema prezentacionih dokumenata: pregledi poslovanja i razvojnih mogućnosti kompanije koji se pokazuju zainteresovanim investitorima
 • Preliminarni pregovori: rezultat pregovora treba da bude pravno neobavezujući i preliminaran dogovor o ceni i uslovima transakcije (Pismo o namerama) sa eksluzivnim investitorom. Investitor potom stiče pristup poslovnim knjigama i ostaloj dokumentaciji kompanije
 • Due dilligence: investitor vrši detaljan pregled poslovnih knjiga i dokumentacije kompanije u cilju donošenja odluke o preuzimanju
 • Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vlasništva

Operativno sprovođenje procesa kompanije je intenzivna aktivnost, koja može potrajati i do dve godine.

Da li angažovati konsultante?

Kako bi se uspešno prodala kompanija, neophodna su stručna znanja iz oblasti biznisa, finansija, računovodstva,  poreza, prava, revizije itd. Imajući u vidu da vlasnik retko prodaje svoju kompaniju (maksimalno nekoliko puta u čitavom životu), preporučuje se angažovanje konsultanata koji poseduju neophodna znanja i iskustvo. U praksi se kombinacija znanja vlasnika o samom biznisu i znanja konsultanta o određenoj stručnoj oblasti pokazuje najboljom.

Kompanija WTS Serbia je u mogućnosti da pruži usluge podrške u svim fazama prodaje kompanije, od pripremne faze do zaključivanja ugovora. Ukoliko ste zainteresovani, možete kontaktirati naš konsultantski tim.

 

 

 

Kako se pripremiti za prodaju kompanije?