Srećko Ćosović

Menadžer – Finansijsko savetovanje i Transferne cene

Srećko Ćosović

Menadžer – Finansijsko savetovanje i Transferne cene

Radno angažovanje: Srećko Ćosović je menadžer u WTS Porezi i Finansije d.o.o. Zadužen je za savetovanje stranih investitora u pogledu investicija, analize finansijskih i poreskih efekata prekograničnih i interkompanijskih transakcija, pripreme biznis planova, procene vrednosti kompanija, dobijanja državnih subvencija i povoljnih izvora finansiranja od strane državnih institucija, kao i merdžera i akvizicija. Takođe, angažovan je na polju konsaltinga u oblasti međunarodnog oporezivanja i oporezivanja stalnih poslovnih jedinica. Autor je više stručnih članaka na renomiranim internet portalima na temu međunarodnog oporezivanja, sa posebnim osvrtom na BEPS regulativu.

Obrazovanje i edukacija: Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija- smer: Strategijski finansijski menadžment. Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i finansijskim konferencijama.

Srećko Ćosović