Poreska akademija

Poreska akademija je edukativni program globalne mreže WTS u Srbiji. Program je namenjen šefovima računovodstava, kontrolorima, finansijskim direktorima i svima ostalima koji žele da prošire svoja znanja iz oporezivanja. Cilj Poreske akademije je da na polaznike prenese WTS know-how, prepoznat od strane najvećih globalnih i domaćih poslovnih sistema.

U okviru Poreske akademije prelaziće se sledeće oblasti:

• Oporezivanje fizičkih lica – dohodak, obračun zarade, imovina, radno-pravni odnosi
• Porez na dobit pravnih lica
• Porez na dodatu vrednost
• Transferne cene i BEPS
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
• Poreski postupak i administracija

Predavači na Poreskoj akademiji su članovi konsultantskog tima WTS Serbia, koji su sa poreskog aspekta analizirali preko 1 milijarde EUR transakcija, i renomirani poreski stručnjaci iz zemlje i regiona.

Interni programi obuke

Osnovni ciljevi naših obuka su rešavanje praktičnih problema i situacija sa kojima se klijenti suočavaju, kao i usavršavanje za samostalno obavljanje kompleksnih zadataka u finansijskom, računovodstvenom ili poreskom sektoru.

Pre obuke obično savetujemo procenu kompetencija zaposlenih kako bi se na trening usmerio na ključne nedostatke Vašeg tima. Tokom obuke  usmereni na konkretne zahteve i transakcije sa kojima se suočavate u svom poslovanju.

Preuzmite naše programe obuke: