Poreska akademija

Poreska akademija je edukativni program WTS-a u Srbiji. Program je namenjen šefovima računovodstava, kontrolorima, finansijskim direktorima i svima ostalima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti : porez na dodatu vrednost, porez na dobit, porez na dohodak građana i drugh vrsta poreza. Predavači na Poreskoj akademiji su članovi konsultantskog tima WTS Serbia, koji su sa poreskog aspekta analizirali preko 1 milijarde EUR transakcija, i renomirani poreski stručnjaci iz Ministarstva Finansija. Pozivamo Vas da se prijavite na sledeće treninga, broj mesta je ograničen.