Poreska akademija

Poreska akademija je edukativni program WTS-a u Srbiji. Program je namenjen šefovima računovodstava, kontrolorima, finansijskim direktorima i svima ostalima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti : porez na dodatu vrednost, porez na dobit, porez na dohodak građana i drugh vrsta poreza. Predavači na Poreskoj akademiji su članovi konsultantskog tima WTS Serbia, koji su sa poreskog aspekta analizirali preko 1 milijarde EUR transakcija, i renomirani poreski stručnjaci iz Ministarstva Finansija. Pozivamo Vas da se prijavite na sledeće treninga, broj mesta je ograničen.

Poreski izazovi u digitalnoj ekonomiji

27. septembar 2019. godine od 9 do 12 časova More info

Poreska kontrola – kako se spremiti?

18. oktobar 2019. godine od 9 do 12 časova More info

Porez na dohodak građana

25. oktobar 2019. godine od 9 do 12 časova More info

Porez na dodatu vrednost

1. novembar 2019. godine od 9 do 12 časova More info

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

8. novembar 2019. godine od 9 do 12 časova More info

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

14. novembar 2019. godine od 16 do 19 časova More info

Transferne cene

29. novembar 2019.godine od 9 do 12 časova More info

IFRS 15 i IFRS16 – Poreski aspekt

6. decembar 2019. godine od 9 do 12 časova More info