Odabrali smo tim profesionalaca koji imaju značajno iskustvo u multinacionalnim kompanijama, u reviziji i konsaltingu, stručnjake sa pozicija top menadžmenta  u njihovim prethodnim angažovanjima.

Uvereni smo da naš tim razume potrebe i  poslovne proces klijenata i da poseduje odgovarajuće veštine da ispuni njihova očekivanja.

WTS Global Experts

Pogledajte spisak svih naših eksperata