Darko Radojićić

Senior računovođa

Darko Radojićić

Senior računovođa

Radno angažovanje: Darko Radojičić je senior accountant u WTS Porezi i Finansije d.o.o. Zadužen je za pružanje računovodstvenih usluga za različite klijente, usluge obračuna zarada, bonusa i ostalih primanja zaposlenih kod klijenata, izradu mesečnih , kvartalnih i godišnjih bilansa uspeha i stanja, poreskog bilansa kao i ostalih izveštaja za potrebe klijenata, sastavljanja svih vrsta poreskih prijava, dnevnu podršku klijentima u tekućim poreskim i računovodstvenim pitanjima. Darko Radojičić iza sebe ima preko 10 godina iskustva u procesima poreskih kontrola kao i u ostalim postupcima kod nadležnih organa.
Kontinuirano profesionalno usavršavanje stiče kroz aktivno učešće na međunarodnim poreskim i finansijskim konferencijama.

Darko Radojićić