Inovativna i pragmatična rešenja usmerena na IT kompanije nastala su iz našeg nastojanja da kreiramo dodatnu vrednost za naše klijente. Inicijalno, analizom potreba IT kompanija zaključili smo da je nekoliko stvari ključno u njihovm rastu i razvoju. To su: korišćenje poreskih olakšica, povećanje efikasnosti i produktivnosti, upravljanje vrednosti kompanije, finansiranje, pravna sigurnost.

Poreski podsticaji

 • Da li koristiete podsticaje za izdatke u istraživanje i razvoj (R&D) u vidu dvostrukog priznavanja u poreskom bilansu
 • Da li koristite poresko oslobođenje do 80% kvalifikovanih prihoda nastalih iskorišćavanjem registrovane intelektualne svojine (prodajom licenci)
 • Da li planirate da investirate u kapital START-up-a i po tom osnovu iskoristite poreski kredit za takva ulaganja

Popunite ovaj WTS upitnik nakon čega ćemo izvršiti ocenu mogućnosti korišćenja olakšica za IT kompanije.

Procena vrednosti IT kompanija

 • Da li znate koja je vrednost vaše kompanije i zašto je to važno?
 • Analiziranje trenutnog finansijskog položaja kompanije i trenutne profitabilnosti

Menadžment zasnovan na vrednosti

 • Da li ste izradili dugoročnu korporativnu strategiju poslovanja za IT kompaniju i plan za njenu implementaciju?
 • Koji indikatori koji utiču na vrednost kompanije i kako ih pratiti
 • Koje perfomrance određuju vrednost kompanije, kako upravljati njima

Prodaja i kupovina  IT kompanija

 • Kako prodati IT kompaniju, kome i po kojoj ceni?
 • Kakvi su poreski efekti?
 • Učešće u pregovorima sa potencijalnim kupcima

Finansijski kontoling i CFO usluge

 • Da ste izradili godišnji kompanijski budžet prihoda i rashoda i dugročni finansijki plan
 • Na koji način kontrolišete efikasnost i produktivnost zaposlenih
 • Koji su vam KPI-jevi značajni , kako ih planirate i kontrolišete

Oragnizacija i poslovni procesi

 • Da li imate utisak da bi Vaša organizacija mogla bolje da funkcioniše uz pomoć efikasnog organizacionog dizajna
 • Da li imate organizacione celine i organizaiconu strukturu IT kompanije
 • Da li ste implementirali interne procedure i kontrole koje doprinose boljoj efikasnosti
 • Koji su vaši organizaiconi procesi i koji su Vam planovi za njihovu optimizaciju

Računovodstvo i porezi

 • Pravovremeno odgovorno pružanje računovodsenih usluga
 • Ocena efekata poreza za sve vrste transakcija (transakcije sa intelektualnom svojinom, prenosom udela i slično)
 • Poreski „Health check“ – analiza poreksih rizika i mogućnosti za otpimizaciju
 • Transferne cene i analiza interkompanijskih ugovora i transakcija

Novi projekti i finansijranje

 • Osnivanje kompanija sa svim pratećim aktima
 • Imate novi projekat i potreban Vam je biznis plan?
 • Potrebna vam je stručna podrška u pregovorima sa bankama i fondovima?

GDPR i intelektualna svojina

 • Da li ste usklađeni za propisimai iz oblasti zaštite podatak o ličnosti
 • Želite da regisgrujete pravo korišćenja intelektualne svojine
 • Kako izvršiti prenos odnosno prodaju prava intelektualne svojine