Sveobuhvatan pristup u minimiziranju poreskih rizika

Poreski obveznici se sve više suočavaju sa nedovoljno jasnim zakonskih odredbama, neujednačenom poreskom praksom i sve većim brojem specifičnih transakcija.

Specifične transakcije nose sa sobom brojne poreske rizike, posebno u današnjim uslovima koje karakteriše transformacija poslovnih modela, pojava specifičnih zahteva vlasnika i menadžmenta, nove tehnologije, složene međunarodne transakcije, transakcije nematerijalnom imovinom i zdravstvena kriza.

U nedostatku poreske prakse o različitim poreskim pitanjima, kao i zbog nejasnih zakonskih odredbi u vezi sa konkretnim situacijama u praksi, tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti često se razlikuje od interpretacije poreskog obveznika.

WTS pomaže poreskim obveznicima u analizi poreskog tretmana transakcija primenom  metodologije zasnovane na implementiranim standardima kvaliteta:

  • poresko mišljenje i analiza vrši se na osnovu profesionalne i sudske prakse
  • saradnja sa ekspertima iz Ministarstva finansija
  • praćenje stavove Poreske uprave za sva konkretna pitanja
  • razmatranje svih pratećih (računovodstvenih, poslovnih i drugih poreskih) implikacija
  • reference na sve relevantne članove propisa
  • jedinstvena i jasna prezentacija rezultata rada

Naše analize su sveobuhvatne za sve vrste poreza i doprinose većoj sigurnosti i minimiziranju rizika poreskog obveznika.