Prema najavama Vlade Republike Srbije, novim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji bi stupio na snagu od 1. januara 2020.godine predviđa se test samostalnosti paušalaca (paušal agencija).

Nedoumice u trenutnoj regulativi

Prema trenutnoj regulativi, nameće se pitanje da li Poreska uprava može tvrditi da je angažovanjem lica po osnovu ugovora o pružanju usluga paušalaca izvršen simulovani posao, odnosno da li angažovanjem preduzetnika nastaje faktički radni odnos (disimulovani pravni posao).

Potencijalni rizik se može javiti ukoliko poreski inspektor bude nastojao da utvrdi primenu dogovora između obveznika i izvršioca u praksi, odnosno suštinsko anagažovanje izvršioca (suština iznad forme), a na bazi relevatnih činjenica i dokaza koje je u mogućnosti da prikupi u toku poreske kontorle.

Najava izmene trenutne regulative

Prema nacrtu Zakona, uvelo bi se devet kriterijuma za test samostalnosti paušal agencije. Ako se ispuni pet od devet, smatraće se da paušal agencija ne ispunjava uslov samostalnosti što implicira drugačiji način oporezivanja, odnosno obavezu plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i odgovarajućih doprinosa. Kriterijume navodimo u nastavku.

  • Nalogodavac definiše radno vreme i/ili preduzetnik ima pravo na odmor i odsustva uz naknadu i nalogodavac ga odobrava.
  • U ugovoru postoji klauzula o zaštiti konkurencije.
  • Nalogodavac oglašava pozicije za koje angažuje preduzetnika ili u tu svrhu angažuje agencije koje se bave posredovanjem u zapošljavanju.
  • Preduzetnik obavlja posao kod nalogodavca radeći u timu sa zaposlenima ili sa drugim preduzetnicima.
  • Preduzetnik koristi prostorije koje obezbeđuje ili poseduje nalogodavac i/ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje nalogodavac.
  • Nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada.
  • Preduzetnik Najmanje 70% prihoda u 12 meseci preduzetnik ostvaruje kod nalogodavca.
  • Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti poslodavca i za to ne preuzima poslovni rizik prema klijentima nalogodavca.
  • Preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u 12 meseci.
Olakšice za preduzetnike koji ne prođu test samostalnosti

Ukoliko kompanija u radni odnos primi lica koje je ranije angažovala kao preduzetnike, a koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine predviđa se oslobođenje plaćanje dela poreza na zarade i doprinose za PIO. U toku 2020. godine oslobođenje će iznositi oko 70 odsto poreza i doprinosa, tokom 2021. godine 65 odsto, a tokom 2022. godine 60 odsto.

Šta možemo da uradimo?

Najpre je potrebno sačekati konkretne odrebe izmena Zakona o porezu na dohodak građana.

Potom je potrebno sagledati sve relevantne činjenjenice od značaja za oporezivanje. Imeđu ostalog, to bi bile predmet angažovanja, vrsta i priroda posla, sve ugovorne odredbe uključujući i naknadu. Nakon toga trebalo bi izraditi odgovarajući poreski model za naredni period. Radi postizanja poreske optimizacije, minimiziranja rizika i izrade najpovoljnijeg poreskog modela u vezi sa najavljenim izmenama, javite se našim poreskim konsultantima.

Paušal: Najava novih pravila oporezivanja i testa samostalnosti agencija

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *