Vesti iz privrede

Ovim pravilnikom bliže se uređuju vrste usluga iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica po osnovu kojih nerezidentno pravno lice, osim nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica, koji se oporezuje porezom po odbitku, i to:

  • usluge istraživanja tržišta (usluge koje se odnose na: prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica; obradu i analizu prikupljenih podataka; određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta; analizu učešća na tržištu; analizu prodaje; ispitivanje konkurencije; testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu. Pod ovim uslugama ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja
  • računovodstvene i revizorske usluge (usluge vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje)
  • druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja (usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica). Pod ovim uslugama ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao ni usluge posredovanja u prometu dobara i usluga

Prihod nerezidentnog pravnog lica po osnovu usluga ovog člana oporezuje se nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Za više informacija možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Objavljen Pravilnik o vrstama usluga koje se oporezuju porezom po odbitku

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *