Vesti iz privrede

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2020. godinu

OVAJ PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 14. 3. 2020. GODINE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2020. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Član 2.

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,92% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,71% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 4,71% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,55% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U slučaju da Vam je potrebno bilo kakvo pojašnjenje u vezi sa ovim Pravilnikom molimo Vas da se obratite našim konsultantima.

Porez po odbitku

NOVE KAMATNE STOPE KOJE SE SMATRAJU DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” ZA 2020.GODINU.

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *