Nova usluga iz oblasti kriznog konsaltinga kao posledica ekonomske krize

Ekonomska kriza : Da li su vam potrebna rešenja kako je prebroditi?

Trenutna epidemija Covid 19 virusa je globalna zdravstvena kriza sa nezapamćenim ekonomskim posledicama. Za razliku od ranijih kriza, uključujući Globalnu finansijsku krizu iz 2008. godine, ekonomska kriza izazvana epidemijom dovela je i do problema na strani tražnje (smanjena potrošnja pravnih i fizičkih lica) i na strani ponude (ograničenja u obavljanju delatnosti tokom perioda vanrednog stanja i zastoji u lokalnim i međunarodnim lancima snabdevanja).

S obzirom da u ovoj krizi svima prete značajne negativne posledice, WTS konsultantski tim je odlučio da zainteresovanim kompanijama ponudi svoje znanje kroz set usluga kriznog konsaltinga, odnosno analize rizika nastalih usled izbijanja krize i pronalaženja mehanizama za ublažavanje negativnih posledica:

Analiza finansijskih rizika

 • Izrada finansijskog plana kompanije u periodu krize: zajedno sa Vama izrađujemo plan poslovanja sa finansijskim efektima za različite scenarije daljeg razvoja ekonomske krize. Posebnu pažnju ćemo posvetiti planiranju novčanih tokova Vašeg biznisa u narednom periodu
 • Analiza solventnosti i finansijske održivosti kompanije: uključuje analizu postojećih izvora finansiranja – odnosa sa kreditorima, rizika neizmiravanja obaveza po osnovu kredita i lizinga i identifikovanje mogućnosti za ostvarenje povoljnijih uslova finansiranja. Dodatno, ukoliko se za tim javi potreba, pomoći ćemo Vam u identifikovanju novih, povoljnijih izvora
 • Analiza likvidnosti kompanije i upravljanje neto obrtnim kapitalom: da li ste procenili minimalan neophodan nivo gotovine za redovno poslovanje? Kako obezbediti generisanje tog nivoa gotovine (smanjenje zaliha, naplata potraživanja, odlaganje plaćanja obaveza prema dobavljačima)?
 • Analiza planiranih investicionih projekata: da li ste pre uvođenja vanrednog stanja planirali nove investicije? Pomoći ćemo Vam da revidirate ranije investicione planove i da donesete nove odluke u novim vanrednim okolnostima
 • Ekonomska kriza i poreska optimizacija: identifikovanje poreskih rizika i mogućnosti za uštede

Analiza poslovnih rizika

 • Savetovanje u vezi sa ekonomskim i poreskim merama koje donose Vlada Republike Srbije i ostale državne institucije u periodu epidemije i razumevanje njihovih efekata na Vaše poslovanje
 • Analiza komercijalnih i pravnih odnosa sa ključnim kupcima: da li postoji rizik od prekida plasmana proizvoda i usluga u periodu epidemije? Postoji li rizik nenaplaćivanja trenutnih potraživanja? Koje su mogućnosti za poboljšanje uslova saradnje (cena, valuta plaćanja, uslovi isporuke itd.)?
 • Analiza komercijalnih i pravnih odnosa sa ključnim dobavljačima: da li ste osigurali nabavku ključnih sirovina i usluga za Vaše poslovanje u periodu epidemije? Postoji li rizik nemogućnosti servisiranja tekućih obaveza? Koje su mogućnosti poboljšanja uslova saradnje (cena, valuta plaćanja, kvalitet isporuke itd.)
 • Optimizacija troškova: obračun minimalnih troškova neophodnih za normalno poslovanje u periodu epidemije

Analiza operativnih rizika

 • Obavljanje delatnosti i promet dobara i usluga u periodu epidemije: da li ste uopšte u mogućnosti da obavljate svoju osnovnu delatnost tokom perioda vanrednog stanja?  Da li možete da nabavljate neophodnu robu, usluge i sirovine? Postoji li mogućnost alternativnih oblika prometa, dozvoljenih u periodu vanrednog stanja? Da li se Vaši raspoloživi resursi  mogu iskoristiti u srodnoj delatnosti koja je dozvoljena tokom perioda vanrednog stanja?
 • Organizacija rada u periodu epidemije: analiza radno – pravnih odnosa i obezbeđivanja uslova za rad zaposlenima u uslovima rizika od zaraze, ograničenog kretanja i preporučenog rada od kuće
 • Razumevanje ograničenja u radu javnih službi i sudova: kako vanredno stanje utiče na Vaše tekuće sudske sporove? Da li ste u mogućnosti da servisirate sve svoje obaveze prema javnom sektoru i da koristite usluge javnog sektora u periodu vanrednog stanja?

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge finansijskog i poslovnog savetovanja u periodu suočavanja sa ekonomskom krizom, možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Porez po odbitku

Nova usluga iz oblasti kriznog konsaltinga kao posledica ekonomske krize

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *