Vesti iz privrede

Razvojna agencija Srbije (RAS) je objavila javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS“, br. 37/2018). Investitori zainteresovani za konkurisanje za sredstva pripremaju biznis plan i prateću dokumentaciju koje podnose RAS-u.

Sredstva se mogu dodeliti za:

  • Investicione projekte u sektoru proizvodnje: u zavisnosti od stepena razvoja opštine u kojoj se vrši ulaganje, minimalni nivo osnovnih sredstava se kreće od 100.000 EUR do 500.000 EUR, a broj novootvorenih radnih mesta se kreće od 10 do 50
  • Investicione projekte u sektoru usluga: minimalna vrednost ulaganja u osnovna sredstva je 150.000 EUR, a minimalni broj novootvorenih radnih mesta je 15

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, logističkih centara, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Napominjemo da u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, potencijalni investitor koji planira da otvori više od 100 novih radnih mesta ili planira da izvrši ulaganje u sektoru usluga hotelskog smeštaja može konkurisati van javnog poziva slanjem Pisma o namerama RAS-u.

Za dodatne informacije možete se obratiti našem konsultantskom timu.

Javni poziv za subvencije po radnom mestu

Može vas zanimati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *